Å representere studenter er en utrolig givende aktivitet som jeg snart har brukt et år på å gjøre. Jeg har vært politisk nestleder i Studentparlamentet ved NLA Høgskolen og har sett på muligheten til å gjøre spennende oppgaver, delta på interessante møter og hatt ansvar som har vært ekstremt gøy og bare en bonus del av jobben. Når en sitter i en sånn type organisasjon eller råd representerer en mange studenter og skal jobbe for deres interesser. Dette er ikke noe som kommer som en selvfølge heller, for det er ikke alle land som har dette privilegiet. Viktigheten i dette arbeidet er enormt, først og fremst fordi mine egne studenter har valgt å stole på at jeg kan gjøre denne jobben bra nok og at jeg har blitt valgt til denne stillingen er stas. Jeg ønsker derfor som også internasjonal student å virkelig sette lys på hvorfor man bør holde studentpolitikken levende, og hvorfor akkurat du burde bli med å holde studentpolitikk aktivt.  

Foto: NLA student parlament

Jeg kommer fra Pakistan hvor studentpolitikk ble forbudt i 1980-tallet av et militærdiktatur. Som en konsekvens av dette har ikke studenter der noen rettigheter til å forme politiskutforming. Studentpolitikk og demokrati anses som en trussel for den politiske eliten. Likevel har vi politikk, men som uansett er tungt påvirket av den militæreinstansen. Jeg kom til Norge for å ta en master i journalistikk på NLA Høgskolen hvor jeg oppdaget muligheten til å stille til valg i Studentparlamentet på skolen noe jeg selvsagt gikk for. Jeg stilte til valg og ble et medlem av parlamentet uten noe form for diskriminering eller fordommer. Ikke nok med at jeg ble et parlamentsmedlem har jeg også fått muligheten til å være en del av Arbeidsutvalget som politisk nestleder. Grunnen til at jeg ønsker å trekke inn dette er fordi det for meg er en enorm ting å kunne bli med på dette. Dette er ting jeg ikke har muligheten til i Pakistan og derfor setter jeg pris på muligheten og ser viktigheten i både arbeidet og den demokratiske prosessen. Når en kommer fra et land hvor du ikke kan ha noen formening omtrent så er viktigheten i at hver student har lik stemmerett og kan fremme saker så utrolig viktig, i studentparlamentet inkludert.  

Å være aktiv i et studentting, studentparlament, råd eller andre ting er så utrolig viktig. Derfor ønsker jeg å oppfordre studenter til å være aktive i studentsaker. Både i form av å stille til de ulike tingene og også å ha en mening og kjempe for det du tror på uansett om det er lite eller stort. Om du ikke har tenkt å stille selv oppfordrer jeg deg til å uansett følge litt med på hva ditt studentdemokrati arbeider med på din egen skole og også sette deg inn i din skoles oppbygging. Det finner hav av muligheter! Studentparlamentet er NLA Høgskolen øverste studentorgan og jobber med saker som angår studenter ved alle studiesteder. Den har fire studiesteder en i Oslo, to i Bergen og en i Kristiansand. SP tar også opp enkeltsaker som blir lagt fram for dem for å jobbe på interessene for de som stolte på deg og valget deg til den stillingen og trenger derfor hjelp fra tillitsvalgte til å kunne være representative for det store flertall. SP velger også representanter til ulike råd, styrer og utvalg ved NLA. Studentparlamentet 22-23 avslutter sin funksjonstid i april. Studentparlamentet i NLA skal innkalle til nyvalg i april. Jeg vil oppmuntre NLA-studentene til å delta i valget og si det de tror på. Jeg tror for meg er det en mulighet for å endre livet. Du møtte mange studenter som kom fra forskjellige deler av verden og har forskjellige perspektiver som kan være verdifulle for enhver organisasjon. Du vil få mulighet til å møte administrasjonen og andre viktige interessenter. Det er en mulighet for hver student uavhengig av religion, farge og land. 

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.