Også ved bachelor i idrett legges det opp til dyre studieturer og mye dyrt utstyr. Dette må studentene selv betale for.

Fakultetet mener selv at de ikke har brutt noen lover, til tross for at loven sier at utdanning i Norge skal være gratis.

Unikum skrev fredag ettermiddag at musikkstudenter må betale for to studieturer til en samlet sum av 8500 kroner. Det å studere idrett er tilsynelatende enda et hakk dyrere.

Idrettsstudent Sindre Frantzen

Fire dyre turer

Førsteårsstudent Sindre Frantzen må ut med minst 10.500 kroner i turutgifter. I tillegg kommer det han omtaler som et “omfattende utstyrspress”.

– Den siste uken har det vært en god del diskusjon i klassen om utgiftene er for krevende. Samtidig ser vi at studenter på andre universiteter reagerer på det samme, sier Frantzen til Unikum.

Situasjonen på idrettsfag er tidligere omtalt av Fædrelandsvenen.

I løpet av studieåret skal de på totalt fire turer. Prisen på turene kan variere ut fra hvordan du løser transport og andre utfordringer. Frantzen har prøvd å velge billigste løsning hele veien og endte på disse kostnadene.

  • Bli kjent-tur til Haraldvigen leirskole. Turen inneholder overlevelseskurs og bli kjent-leker. Pris 4500 kroner.
  • Langrennskurs på Hovden. 1500 kroner.
  • Alpinkurs på Hemsedal. 4500 kroner.
  • Snøhuletur til Hovden hvor transport må dekkes.

Utover dette, er det forholdsvis dyre utstyrslister som må dekkes inn. Om man ikke har anledning til å låne, må man enten kjøpe eller leie.

– Man får ikke vite om utgiftene før man har takket ja til studiumet. Det eneste som står er at studiumet inneholder ekskursjoner utenfor universitetets arealer. Likevel er det bra at mange av foreleserne og koordinatorene er flinke til å informere om turene tidlig i semesteret slik at vi har tid til å forberede oss, sier Frantzen.

Utstyrspress

Til Unikum bekrefter Kunnskapsdepartementetet at det ikke kan kreves egenbetaling når studietur er obligatorisk. Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap på UiA har ikke søkt om dispensasjon fra denne loven når det gjelder disse fire obligatoriske turene.

– Vi forutsetter at universiteter og høyskoler følger bestemmelsene om egenbetaling. Gratisprinsippet ble lovfestet i 2005 og er noe institusjonene bør være kjent med, sier rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Hannah Atic til Unikum.

De vil nå gjennomgå regelverket med utdanningsinstitusjonene i Norge, etter mye omtale de siste ukene.

Frantzen mener også at forelesere er med å øke utstyrspresset på studentene, selv der det ikke er nødvendig.

– For eksempel når vi skal ha langrennskurs oppfordres vi til å ta med tre par ulike ski. Både fjellski, klassisk og skøyteski. Mange av de som deltar på kurset er ukjent med langrennski, og skitype vil derfor ha lite å si når man er på et slikt nivå. Vi må også stille med snowboard, alpinski og telemarkski i løpet av semesteret, sier han.

Alle turene er obligatoriske, men dersom man har legeerklæring kan studentene få et alternativt opplegg.

– Ingen vei utenom

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen sier til Unikum at de har tolket regelverket til at de kan ta betalt for egenandeler.

– I henhold til gjeldende regelverk kan ikke universitetet kreve betaling av studenter utover reelle kostander knyttet til læremidler. Fakultetet har tolket dette dit at vi kan kreve at studenten betaler for reise- og oppholdskostnader som er nødvendige for at studenten skal kunne nå studiets læringsutbytte.

– Forstår dere at studenter finner det økonomisk vanskelig å finansierere turene?

– Vi har forståelse for at studentenes økonomi kan være presset, og at studentene ønsker minst mulig utgifter knyttet til studiene. Når en takker ja til idrettsstudier så er en også kjent med at obligatoriske turer med egenandel er en del av studiet, sier dekanen.

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen

Studentene får et kostnadsoverslag i starten av studiet, som de kan gå ut ifra. Dekanen ser ingen vei utenom obligatoriske studieturer om de skal ha et forsvarlig faglig tilbud. Det har ikke vært aktuelt å ha frivillig påmelding.

– Vinterkurs gjennomføres andre steder enn i Kristiansand der det ikke er stabile snøforhold. Det er også ukjent for meg at det er mulig å tilby et bachelorprogram i idrett uten at studentene må påregne noen kostnader knyttet til utstyr og kostander til reise og opphold på for eksempel vintersportssteder. Studentene betaler for nødvendig reise- og opphold, men ikke for selve undervisningen, sier Wickstrøm Andersen.

Ber studenter planlegge tidlig

Han sier videre at de jobber aktivt med å gjøre kostnadene så lave som mulig for studentene, ved å få gode avtaler på losji og transport.

Han betviler ikke at det kan oppstå gruppepress på kjøp av dyrt utstyr blant studenter, men avviser at forelesere legger opp til noe utstyrspress.

– Jeg er ikke kjent med at undervisere verken ønsker eller legger opp til noe form for utstyrspress i bachelorprogrammet i idrett. Idrettsstudier krever imidlertid at en disponerer ulike typer utstyr. Det formidles fra forelesere allerede ved opptak til studiet at en bør planlegge tidlig og se på muligheter for å låne utstyr en ikke selv har tilgang til.

Tekst: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. obligatorisk blikjent-tur til 4500kr hvor det eneste faglige en lærer er livredding, noe som kan læres i klasserom og svømmehall.. Sosialt? Ja, men dette burde være frivillig. Lett å kunne tilby et annet opplegg for studenter som ikke har råd eller lyst til å bruke slike summer på dette

  2. […] Les også: Krever 8500 kroner av studentene Les også: Idrettsstudent: Dyre turer og omfattende utstyrspress […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.