Flere har rukket å utropt studentene som en av taperne etter torsdagens fremlegging av revidert statsbudsjett. STA er av samme omfatning, og reagerer spesielt på at avgiftene til studielån økes.

sta
STA-leder Kai Steffen Østensen

Opptrapping til 11 måneders studiestøtte fikk som ventet plass i regjeringens forslag til budsjett. For hvert år frem til år 2020 vil studentene få økt studiestøtte for juni måned. Til sommeren kan studenter med studielån altså forvente seg 2.600 kroner tikkende inn på konto.

Likevel opprører det Studentorganisasjonen at pengene ikke tas fra skatteinntekter, men fra studentene selv.

– Må tørre å utdanne

– Problemet er at de ikke forteller om baksiden når de fremlegger budsjettet. Hvem som skal finansiere 11 måneders studiestøtte har de vært stille om. Nå har de økt avgiften til studielånet, og rentesatsene økes med 0,35 prosentpoeng. I tillegg kuttes det i reisestipend, sier STA-leder Kai Steffen Østensen til Unikum.

Han sitter også på nominasjonslisten til Vest-Agder Arbeiderpartiet, men uttaler seg i kraft av sitt verv i studentorganisasjonen. Regjeringen foreslår å avvikle reisestipend for studenter i Norge. For studenter i utlandet vil de redusere stipendandelen fra 70 til 35 prosent.

– Denne regjeringen gir skattelette til de som har mest, mens de som har minst, slik som oss studenter som tjener under minstepensjon – vi må betale enda mer når vi kommer ut i jobb. Når renteøkning på studielån legges på toppen av at arbeidsmarkedet er tøffere, at det åpnes for mer midlertidig ansettelse og at det blir vanskelig å få huslån, er det et sterkt signal til de som ønsker å ta utdanning, sier Østensen og legger til:

– Dette er ikke et budsjett for studentene. Det er et budsjett for næringslivet. Det er positivt det, for all del. Men man må også tørre å utdanne folk til nettopp næringslivet, sier Østensen.

– Kvaliteten svekkes

Utover studiestøtten, var det flere poster som kommer til å forandre UiA-studenters hverdag. En omlegging av finansieringsmodellen gjør at UiA sannsynligvis mister 20 millioner kroner til neste budsjett. Regjeringen ønsker i større grad å gi støtte til fullført bachelor- og mastergrader, noe som krymper støtten til UiA, hvor mange studenter tar enkeltemner og årsstudium.

smith
Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

– Vi er ikke ferdig med å gå helt i detalj på hvor tøft den omleggingen vil ramme oss. I utgangspunktet betyr omleggingen at vi, i likhet med de yngste universitetene i Norge, får en langt lavere finansiering, sier studiedirektør Seunn Smith-Tønnesen ved UiA.

– Vil det være aktuelt å kutte enkeltemner og årsstudium, for å prioritere studium som ender med en grad?

– Det viktigste er at de studentene vi tar inn, fullfører sitt studium på normert tid. Dette er det området vi først og fremst må se på. De strategiske konsekvensene av denne omlegging er også noe vi vil diskutere, altså om vi kan fortsette med enkeltemner og årsstudium. Men som nevnt er det altfor tidlig å konkludere her, sier studiedirektøren. 

De nevnte kuttene, kommer på toppen av at universitetet allerede er påtvunget effektiviseringskutt. Smith-Tønnesen sier at det er vanskelig å si hvor kuttene må tas de neste årene.

Heller ikke STA er fornøyd med hvordan regjeringens nye finansieringsmodell har slått ut:

–  Handlingsrommet til foreleserne blir kuttet dramatisk. Det handlingsrommet som tidligere skaffet kreativitet har regjeringen snudd opp ned på. Nå handler det kun om å skape kandidater. Man går fra å ha en nordisk tankegang, til å ha en engelsk modell hvor man pumper studentene gjennom systemet uten å tenke på hvordan å utvikle mennesket som skal ut i arbeidslivet, sier Østensen. 

Han tror at ingen studenter vil skånes for et slikt kutt.

– Alle studentene vil oppleve dette. Kanskje man ikke vil merke det til neste år, men over tid vil kvaliteten svekkes. Det vil slite på veggene. Når en vegg blir sliten nok, så faller den, sier Østensen.

Vil kjempe for studentene og UiA

I tillegg ligger det ikke noen midler til det prestisjefylte Mechatronics Innovation Lab i Grimstad i budsjettet. Dette var bevilgninger som universitetet tidligere har blitt lovet fra regjeringshold.

Av gledelige nyheter har UiA blitt tildelt fem stipendiatstillinger.

På grunn av at vi har en mindretallsregjering vil Høyre og Frp være avhengig av støtte for å få gjennom budsjettet. Da sannsynligvis gjennom samarbeidspartiene Venstre og Krf. Både STA og universitetet sier at de vil ta en aktiv rolle i debatten for å påvirke de tidligere nevnte postene.  

Tekst: Matias Smørvik

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.