I kjølvannet av #metoo-kampanjen har et hookeforbud blitt diskutert ved flere av landets fadderordninger. Forbudet innebærer at faddere ikke kan gå til sengs med fadderbarna sine. På campus Kristiansand har derimot Fadderstyret styrt helt unna diskusjonen.

Journalistutdanningen ved OsloMet var blant de første i Norge til å innføre et generelt hookeforbud blant sine faddere i 2017. Nå følger flere etter. For faddergruppen var valget enkelt etter at de hadde opplevd uheldige situasjoner gjennom flere fadderperioder.

– Maktforholdet mellom faddere og fadderbarn er ujevnt. Det kan oppleves som ubehagelig for fadderbarna hvis noen av fadderne hooker med fadderbarna første kveld, sier gruppeleder Hanne Mjelstad til studentavisen Universitas.

Vektlegger god kursing

12 prosent av norske studenter opplever uønsket seksuell oppmerksomhet fra en medstudent eller ansatt, viser en undersøkelse gjort av Sentio på vegne av Norsk Studentorganisasjon og Universitas. På UiA campus Kristiansand har man ikke diskutert spørsmålet om hookeforbud. Heller ikke ved campus Grimstad vil det ilegges forbud mot faddere som vil å hoppe til køys med deres fadderbarn.

– Vi ønsker å fokusere på opplæringen vi gjør før studiestart og sørge for at alle faddere er klar over hvilke retningslinjer og normer som skal følges i slike situasjoner. Det skal ikke være tvil om hva som er greit og ikke greit. Vi ser ikke forbud som en optimal løsning, men legger heller vekt på god kursing fra relevante aktører som for eksempel SiA Helse, forteller leder for Fadderstyret ved campus Kristiansand, Mina Talamonte.

SiA Helse har heller ikke diskutert noe forbud om å ligge med fadderbarna sine, men ønsker økt refleksjon omkring temaet. De skal i år være med på fadderopplæringen og være faddervakter på byen på lik linje med tidligere år.

– Jeg håper fadderne er opptatt av inkludering og samhold. Opptatt av at de er ledere og rollemodeller. De representerer et universitet. Jeg håper også de kan være faddere utover de første 14 dagene ved studiestart, forteller leder for SiA Helse, Eli Stålesen.

Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller plagsom.

– Likestillings- og diskrimineringsloven

Si ifra

Fadderuken er som regel full av bli-kjent-leker og festing, men kan også by på seksuelle gråsoner.

– Hvis man opplever noe som er ubehagelig skal man si ifra, og man kan kontakte Fadderstyret og SiA Helse som kan legge til rette for hvordan man skal ta det videre, sier Talamonte.

SiA Helse forteller at de har verdifull erfaring i å håndtere episoder som innebærer uønsket seksuell oppmerksomhet, mobbing og trakassering.

– Vi kan sammen med vedkommende vurdere om det er en sak som bør varsles via UiA sine systemer eller løses på et lavere nivå, forteller Stålesen.

Vil ha med politiet og SiA helse

Fadderstyret sier de har et ønske om å være tilgjengelige dersom uønskede situasjoner skulle oppstå.

– Deler eller hele styret har deltatt på ulike kurs og lært om blant annet lykkepromille, mobbing, one night friend og vi skal selvfølgelig ta dette med oss videre. Vi har en faddertelefon som er til for å brukes, så dersom det er noe noen lurer på så er det bare å ringe nummeret, sier Talamonte. Stålesen støtter opp:

– Studenter kan også øve seg på å gi beskjed dersom de ser grenseoverskridende atferd, sier Stålesen.

Fadderstyret har fått kursing av blant annet SiA Helse, MOT og professor Ingrid Lund, som har forsket på mobbing og trakassering blant studenter. De ønsker å ha både politiet og SiA Helse med på årets fadderkonferanse.

Tekst: Mia Wright
Foto: Sondre Transeth

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. hvis to voksne personer har lyst på å ha sex med hverandre er det opp til dem å besteme, ikke noen andre

  2. […] Les også: Ingen hookeforbud ved UiA […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.