likestilling

I dag har man to juridiske anerkjente kjønnskategorier i Norge, nemlig mann og kvinne. Men kjønnsidentitet er et mangfoldig og komplekst begrep som innebærer mer enn det. Det finnes de som identifiserer seg som det motsatte kjønn, og de som har en kjønnsidentitet som ikke faller inn under en av de to kjønnsidentitetene. I tillegg er det personer som opplever at ens kjønnsidentitet varierer.

Selv om det går fint for de fleste å bli definert som enten mann eller kvinne, må vi være bevisste på at det i enkelte sammenhenger kan føre til at flere mennesker føler ubehag og blir utsatt for diskriminering.

Et eksempel på dette er offentlige toaletter. Man må da ta i bruk toalettet som en har blitt definert inn i av det offentlige til tross for at det er i strid med ens kjønnsidentitet. AUF-studentene UiA mener dette ikke er verdig! Personer skal ikke føle seg sett ned på eller bli utsatt for diskriminering på grunn av sin kjønnsidentitet, på lik linje med at det ikke er akseptabelt å bli utsatt for tilsvarende behandling som følge av hudfarge og religion.

En løsning på dette kan være å innføre unisextoaletter i større omfang. Det er blitt innført unisextoaletter i flere land, deriblant i Norge. Vi har i dag toaletter på UiA som ikke er kjønnsbestemte.

likestilling2

Men til tross for at det i stor grad har fungert bra samtlige steder, ser vi at det er grupper som ønsker å få dem fjernet, da de ser på det som unaturlig. Dette ser vi blant annet i USA hvor stater prøver å innføre lover som straffer transpersoner og lovfester diskriminering. Samtidig kan det virke som at unisextoaletter og andre saker som gjelder transpersoner ikke alltid kommer frem da flere politikere og andre ikke er kjent med hvordan situasjonen er for transpersoner i dag.

Studentlaget er svært fornøyd med at AUF i Vest-Agder, AUF i Aust-Agder samt Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti har vedtatt politikk som tar opp dette og andre saker knyttet til likestilling for transpersoner.

Likestilling må gjelde for alle!

Tekst: Øyvind Mjøs (leder av AUF-studentene UiA)

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.