Studentparlamentsmedlem Kim Richard Henden Klem svarte i marsutgaven av Unikum på kritikken fra magasinets egen redaktør, Matias Smørvik, hvor han mener Studentparlamentet har sviktet de undertrykkede. Smørvik pekte på behandlingen av samarbeidsavtalen mellom norske studentdemokratier og studentbevegelsen i Vest-Sahara, hvor parlamentet sa nei.

Les også: Sviktet parlamentet de undertrykte? 
Les også: Parlamentet svikter de undertrykte

Henden Klems innlegg handler tilsynelatende om å nyansere kritikken og vise Studentparlamentets side av saken. Men man trenger ikke å lese langt før saken snus til å handle om Studentorganisasjonen i Agders (STA) økonomi. I debatten i studentparlamentet ble det løftet gode argumenter for og imot det å signere en samarbeidsavtale mellom UESAIRO og studentdemokratier i Norge. Ingen av disse argumentene var økonomiske.

Gjennom hele debatten i Studentparlamentet har STA-styret vært tydelige på at solidaritetsarbeid ikke skal gå på bekostning av de studentsosiale midlene som fordeles til studentforeninger tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder – det gjelder også våre egne studentaktiviteter og linjeforeninger tilknyttet UiA. Det er også riktig at STA søker midler fra det samme fondet til den daglige driften av organisasjonen.

Selv om den daglige driften til STA tar en stor bit av den studentsosiale kaka er ikke denne summen i realiteten større enn ellers i student-Norge når vi sammenligner oss med andre studentdemokratier på samme størrelse. Det er også viktig å presisere skillet mellom midlene som søkes om fra fondet til drift av organisasjonen, og det UiA tildeler som kompensasjon for de frikjøpte vervene i STA-styret og lønn til organisasjonskonsulent.

Midlene fra UiA som ikke tildeles fra det studentsosiale fondet går ikke til drift av organisasjonen. Det er direkte honoreringsmidler til STA-styret og lønn til administrasjonen. Disse pengene bestemmer UiA selv hva skal brukes til og Studentparlamentet har ikke myndighet til omfordele bruken til andre formål.

Driftsmidler går til å drifte blant annet Studentparlamentet, de omlag 500 tillitsvalgte med kurs og arrangementer og reiser, møter og kampanjer for å fremme UiA-studentenes interesser. Det skal legges til at pengene man bruker i dette arbeidet genererer store gevinster til studentene. Bare det siste året har STA fått gjennomslag for at det skal ansettes studentombud på UiA, at det skal innføres praksis i flere studier, at det har kommet studentkort på buss og at grupperom, Alibiet, Stiften og Bluebox pusses opp.

Helene Vedal

Så la oss gjøre det klart. Det å drive en organisasjon som skal ivareta interessene til nesten 13 000 studenter koster penger. STAs engasjement vokser hele tiden og vi tar mer plass i regionen enn tidligere. Det gjør også at det kreves en studentorganisasjon med tyngde og erfaring for at vi skal få de gjennomslagene som gjør at din studiehverdag blir bedre!

Tekst: Helene Vedal, nestleder i STA
Foto: Evan Schneider, FN

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. Første møte spurte parlamentetet om økonomien og hvordan dette skulle betales.

    På andre møte så nevnte parlamentet at dette var noe man ikke skulle bruke ressurser på. Om ressurser hadde vært gratis, så hadde saken vært enkel. Alle ressurser STA disponerer koster penger.

    Alt STA vedtar er ikke utelukkende positivt for studenter. F.eks så gikk STA inn for at begge campus skulle betale parkeringsavgift av likhetsprinsipp og av hensyn til miljø og klima. Dette ble offisiell politikk, og har nå ført til at også studentboligene må betale for parkeringsplass.

    Det er fremdeles veldig lite engasjement i STA. Tross at vi har de beste betingelsene til styremedlemmer av alle studentaktivitetene så strever vi med å finne folk som er interesserte. STA klarer ikke å skape engasjement med et stadig økende budsjett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.