Fredag 7. april hadde Sunniva Fekjær ett flott innlegg om Studenters psykiske helse. Jeg og AUF-studentene UiA er enig om at studenters psykiske helse må bli prioritert i nasjonal politikk!

Som Sunniva riktig skriver så er studenter på universiteter og høyskoler en gruppe som ikke har fått nok fokus når det gjelder å forebygge og behandle psykiske lidelser. Det er dessverre for lite forskning på hvorfor mange studenter sliter og hjelpetilbudet er ikke godt nok! Om man skal kunne gjøre mer for å forebygge og behandle psykiske lidelser som studenter har så er man nødt til å ha godt med informasjon. Det blir vanskelig å løse problemer som mobbing og ensomhet om man ikke har god nok forståelse over omfanget.

Det er synd at det er slik da psykisk helse er like viktig for studenter som for yngre i utdanningsløpet og de som er i jobb! Flere studenter sliter og faller etter eller dropper ut av ulike grunner. Det kan være de blir mobbet, de kan slite med å få venner på ett nytt sted eller de har utfordringer tilknyttet forhold i familien.

Vi i AUF-studentene UiA har i de siste jobbet for at AUF og Arbeiderpartiet skal gjøre mer for studenters psykiske helse. Tidligere i mars sto vi sammen med AUF i Vest-Agder for at Vest-Agder Arbeiderparti skal ta opp det psykiske helsetilbudet for studenter nå på Landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Vi forventer at Arbeiderpartiet setter fokus på studenters psykiske helse og lager ny samt god politikk som vil bedre situasjonen. Så har vi også forventninger om at andre partier som også vil bedre forholdene for studentene også gjør sitt for å sette psykisk helse på dagsorden.

Det er på tide at studentenes psykiske helse blir prioritert!

 

Tekst: Øyvind Mjøs, Leder AUF-studentene UiA

Foto: Privat

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.