Vi i SAIH Kristiansand vil gjerne takke deg for ditt bidrag til vårt viktige bistandsarbeid!

Da du betalte studentavgiften fikk du muligheten til å gi et frivillig beløp på 40 kroner til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Dette semesteret har mer enn 200 000 norske studenter fra universiteter og høgskoler over hele landet valgt å støtte SAIHs internasjonale arbeid for tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet. Tusen takk! Vi er så glade for at dere engasjerer dere!

Hvert eneste år viser studentene sitt engasjement gjennom SAIH-tierne. Å engasjere seg politisk som student er dessverre ikke en selvfølge i alle deler av verden, men dette vil vi i SAIH gjøre noe med. Med din hjelp har vi muligheten. I 2015 ble tierne deres til sammen over 10,5 millioner kroner!

Hva er SAIH?

SAIH ble stiftet i 1961 og er Norges eneste student- og akademikerbaserte bistandsorganisasjon. Mottoet vårt er ”utdanning for frigjøring”. Med dette mener vi at utdanning er det viktigste og mest effektive våpenet for å skape endring. I dag støtter vi 40 organisasjoner i åtte land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia.

Hva går tierne til?

Takket være studentenes tiere har vi klart å skape både store og små endringer; støtten har blant annet gått til opplæring av kvinnelige ledere i sørlige Afrika. I 2015 fikk 827 kvinner i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika opplæring i ledelse. I land der kvinnene lærer at de skal holde meningene sine for seg selv er dette arbeidet et viktig steg mot et likestilt samfunn. I tillegg til dette har støtten bidratt til å beskytte politisk aktive studenter som opplever å bli møtt med vold, fengsling og utvisning fra universitetet med gratis rettshjelp, legehjelp og mat til de studentene som sitter i varetekt. SAIH-tierne har også gått til politisk påvirkningsarbeid i Norge for å bedre vilkårene for utdanning og utvikling globalt. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske pilotordningen «Students at Risk», som gir forfulgte studentaktivister mulighet til å fullføre utdannelsen sin i Norge. I 2016 jobber vi for at denne ordningen skal bli permanent.

Hverdagen til mange studenter i andre deler av verden skiller seg sterkt fra vår. Vi er heldige som kan ytre oss fritt her i Norge, men dette gir oss også muligheten til å skape endring der det trengs. Mange kjemper med livet som innsats for å få tilgang til de samme rettighetene som vi tar for gitt. Tier-ordningen viser at selv små bidrag kan få stor uttelling, sier leder av SAIH-Tromsø Cassandra Myhre.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om SAIH eller bli med på det viktige arbeidet vi gjør kan du ta kontakt med lokallaget SAIH Kristiansand. Du finner oss på Facebook. I lokallaget har vi jevnlige møter og sosiale aktiviteter, og vi arrangerer også debatter, seminarer, filmvisninger og kampanjer. I tillegg får du også muligheten til å reise til andre byer og lære mer om SAIHs viktige arbeid. Vi er i dag et lite, men engasjert lokallag. Vi søker alltid nye medlemmer og vil gjerne høre fra deg!

Tekst: Solveig Vik Hofseth, lokalaktivist SAIH Krisitansand

Foto: Sloetry

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.