– Målet vårt var å utvikle et produkt som faktisk kan tas i bruk i etterkant. Det måtte være noe som ikke havnet i en skuff, påpeker nyutdannet ingeniør Kjetil Lohne Bakke i Sweco.

Sammen med kollega og tidligere medstudent, Roman Slobodchikov, har Bakke jobbet med en masteroppgave som legger til rette for en mer klimavennlig fremtid. Deres masteroppgave er nemlig en programvare som har evnen til å påvise hvor klimavennlig en vei er i dens oppbygning. Denne kunnskapen kan redusere CO2-utslipp og kostnader ved bygging av vei.

En mer klimavennlig veibygningsprosess er noe politikerne har uttrykt et behov for i den Nasjonale transportplanen for 2018-2029. Dette er et behov Bakke og Slobodchikov ønsket å dekke.

– Nasjonal transportplan krever en reduksjon på 40 prosent i utslipp ved utbygging av infrastruktur innen 2030. Dette er noe vi har jobbet opp mot, og er en motiverende faktor for arbeidet vårt, sier Slobodchikov.

Samarbeid mellom UiA og næringslivet

Masteroppgaven til de to ingeniørene er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom UiA og Nye Veier AS. Et samarbeid som har resultert i 16 gjennomførte bachelor- og masterprosjekter med til sammen 41 studenter, i tillegg til 6 PhD-stillinger.

Kari Sollien er leder for akademikerne. Hun ser lovende på samarbeidet mellom UiA og Nye Veier AS.

– Et samarbeid mellom akademia og næringslivet er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Det å kunne bruke utdanningen sin til å lage et verktøy som forhåpentligvis kutter CO2-utslipp er en åpenbar gevinst for både studentene og samfunnet.

Kari Sollien

Fast ansatt

Både Kjetil Lohne Bakke og Roman Slobodchikov fikk fast ansettelse i Sweco, som er Nye Veiers underleverandør. Nå er de i full gang med å videreutvikle programvaren fra deres masterprosjekt.

– Vi trenger de kloke hodene for å si det enkelt, og da må vi sikre oss dem når de er nyutdannet, sier regionleder Øystein Østerhus i Sweco.

– Deretter må vi utvikle dem videre, litt som en uslipt diamant.

Sammen med erfarne kollegaer, samarbeider de to ferske ingeniørene med å videreutvikle programvaren som skal redusere klimautslipp.

– Vi har vanligvis en senior og to eller tre juniorer som jobber sammen i lag. På den måten kan erfarne og nyutdannede ingeniører lære av hverandre, sier Østerhus.

Regionleder Øystein Østerhus i Sweco.

Kan sette standard for norsk veibygging

Visedekan Rein Terje Thorstensen ved Fakultet for teknologi og realfag på UiA, er prosjektleder for samarbeidprosjektet mellom UiA og Nye Veier AS, også kalt MEERC (More Efficient and Environmental friendly Road Constructions).

Han tror programvaren utviklet av de to masterstudentene kan være med på å sette en standard i norsk veibygging.

– Klima står i fokus i fremtidens veibygging, og for å beregne utslipp og kostnader fremover er det viktig at de ulike aktørene tar i bruk samme modell for å beregne dette, sier han.

– Hvis Statens vegvesen tar i bruk én modell, og Nye Veier en annen, vil man mest sannsynlig ikke oppnå det samme resultatet. Modellen som nå er under utvikling kan bli en felles standard for de ulike aktørene, avslutter Thorstensen.

Tekst og foto: Andreas Guthe

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.