Fremskrittspartiets Ungdomslag fikk i august et nytt styre. Unikum har gjennomført et intervju med formann Andreas Jacobsen om temaer som omhandler lånekassen, studentboliger og private og offentlige skoler.

1. Hva er fokuset til FpU når det gjelder til lån og stipend?

– Det viktigste for oss er at studentene har penger nok til å faktisk kunne være fulltidsstudent. Studentene i dag har det allerede vanskelig og sliter med å få endene til å møtes.

2. Undersøkelser viser at studenter i dag sliter mer og mer mentalt når det kommer til å håndtere stress forårsaket av eksamenspress. Vi ser høye tall når det gjelder depresjoner og angst, studenter som avslutter skolegangen uten å ta eksamen, m.m. Hva tenker du om denne uttalelsen;Det er også mange studenter i dag som benytter seg av boligene uten å studere. Vi vil kaste ut studenter som bedriver mindre enn 50 % studieprogresjon. Vi mener at studenter som ønsker å jobbe hardt og faktisk studere skal prioriteres“. (Skrevet 1. september 2014 av Bjørn Siem Knudsen).

– Det er mangel på studieboliger i Norge i dag og jeg kjenner personlig flere heltidsstudenter som ikke klarer å finne et rimelig sted å bo. Utsagnet fra Knudsen sier at vi ønsker at heltidsstudentene skal prioriteres, det er disse som har minst tid til å arbeide ved siden av og derav dem som har minst penger. Halvtidsstudenter er så heldige at de har dobbelt så mye tid som heltidsstudenter og derfor dobbel så god tid til å tjene penger, derfor bør studentene som studerer på heltid være dem som først blir tilbudt de billige studenthyblene.

3. Ett av FpUs prioriteringer er å kunne bygge flere studentboliger. Hva tenker du om følgende utsagn;Ved våre løsninger bygger vi flere boliger for en billigere penge. Det handler ikke om hvordan boliger bygges og hvem som bygger takene. Det viktigste er at de er tak over hodene på studentene!”. Hva betyr dette? Betyr det at kvantitet er viktigere enn kvalitet? Har vi noen eksempler på dette?

– Nei, kvantitet er ikke viktigere enn kvalitet. Utsagnet her referer til at vi ikke bryr oss om det er staten eller private aktører som bygger boligene, så lenge det faktisk bygges boliger! Men om valget står mellom å ikke bygge studentboliger og lage noen av litt dårligere kvalitet, tror jeg valget er svært enkelt for de aller fleste. Et tak over hodet er bedre enn en presenning over hodet. Her kan vi trekke linjer til Danmark som har hatt og har store utfordringer med studentboliger. Det finnes rett og slett ikke nok plass. Det man i noen tilfeller da har gjort er å bygge boliger av brakker, slik at studentene har en seng, tak over hodet, en vask, et toalett og et kjøkken av rimelig standard. Boligene er svært billige i leie, men de er også blitt svært populære til tross for at de har noe dårligere standard enn andre studentboliger.

4. FpU mener at en løsning på å få mer ut av lånet fra lånekassen vil være å velge en bank med høyere rente enn andre noe som fører til konkurranse mellom bankene. Kan du forklare nærmere hva dette betyr? Har du noen praktiske eksempler på dette?

– Når det gjelder FpUs «lånepolitikk», så ønsker vi å åpne for konkurranse mellom bankene. Forskning viser jo at monopoler har en tendens til å gi dårligere vilkår for forbrukerne. Vi tror ikke på at lånekassen gir de beste vilkårene for studentlån, vi tror at også andre banker har like gode muligheter som staten til å gi ut lån til studenter. Men det er viktig å legge til at disse lånene bankene gir skal være statsgaranterte, slik at bankene har like premisser som lånekassen. Det vi håper dette vil gjøre med studentenes politikk, er at de kan få bedre lån og stipendordninger og derfor få flere penger å rutte med. Det er vårt absolutte mål med denne formen for politikk. Om forskjellene mellom de private bankene og lånekassen kun dreier seg om hundrelapper i måneden, er disse ekstra pengene til studentene gull verdt. Det kan bety at de kan kjøpe seg en ekstra skrivebok, en ekstra penn samtidig som de får muligheten til å være med på flere sosiale arrangementer som koster litt penger.

Det er vanskelig å si om denne politikken er i ferd med å bli realisert. FpU er tross alt kun en ungdomsorganisasjon. Men det vi kan love, er at vi skal fortsette å kjempe studentenes kamp opp gjennom systemet.

5. Hva er hovedforskjellene på private og offentlige skoler? FpU mener at disse forskjellene burde avskaffes. Kan du forklare hva dette vil betyr for studentene?

– Igjen, så må jeg si at FpUere og FpU er opptatt av de gode effektene markedskreftene har på tilbud og tjenester. Ved å åpne opp for at private skoler skal åpne, sørger vi for at det blir konkurranse mellom skolene og elevene/studentene kan velge den skolen som passer dem best. Ikke alle passer inn i den sosialdemokratiske velferdsskolen.

MEN, det er viktig å legge til at FpU er for det som heter stykkprisfinansiering. Det innebærer at staten sier «javel, en skoleplass koster 100.00 i året (bare for å ta et tall), og dekker derfor skoleplassen til eleven for denne summen».Det er en vanlig misforståelse at folk tror at vi kun vil skape en bedre skole for dem som har råd til det. Vår modell vil la skolene konkurrere om elevene, slik at de må skjerpe seg, samtidig som elevene får statsfinansiert skolegang. Det handler om å bruke de gode markedskreftene til fordel for alle.

6. FpU mener at studenter som ikke fullfører utdanningen bør betale tilbake,-ikke bare lånet, men også stipendet til staten. Kan du si noen ord om dette?

– Vi i FpU tar utdanning på alvor, og mener at studentene også bør gjøre det. Når vi er så heldige å ha gratis utdannelse i Norge, synes vi at det også stiller krav til dem som benytter seg av dette tilbudet. Pengene man får av staten er ment for dem som faktisk ønsker seg en utdannelse og ikke dem som bare utnytter denne goden uten å gi noe tilbake. Derfor ønsker vi å stille krav til studentene om at de forplikter seg til å fullføre året de får betalt for å fullføre. Om de ikke fullfører så har de brutt kontrakten og må betale pengene tilbake.

Vi kan ta et eksempel fra det virkelige liv. Om du hyrer en rørlegger til å fikse rørene i huset ditt forventer du at han eller hun gjør nettopp det. Om jobben ikke er gjort (og du har betalt på forskudd) mener vi at du da skal få pengene tilbake for arbeidet som ikke er gjort. Vi ser på alt annet som helt urimelig.

7. Å doble beløpet man som student kan tjene ved å jobbe ved siden av skolen er en viktig sak for FpU. Hvilken grunner står til rette for dette?

– Det å være fulltidsstudent i dag er ikke lett, Stipendet og lånet strekker så vidt til og det er vanskelig å få endene til å møtes. I tillegg så straffer staten dem som gjør en ekte innsats ved siden av. For det å leve på andres penger er ikke en livsstil som appellerer til alle og noen ønsker å leve av pengene de selv tjener. Men her sier staten «NEI». Om man i dag tjener over 120′ tar staten stille og rolig vekk stipendet ditt, det synes vi er urimelig. Man bør belønne dem som arbeider ved siden av og bidrar til samfunnet, ikke straffe dem.

Her kan vi også legge til at vi synes det er urimelig at staten også fjerner mulighetene for stipendordninger om man har en formue på rundt 350′. Dette kan være penger som er satt av til fremtidig boligkjøp. Studentene som har over dette i formue får også mindre stipend og må derfor leve av pengene som senere skulle hjelpe dem inn på et boligmarked som stadig stiller strengere og strengere krav til kjøperne. 

8. Kan du nevne noen prosjekter som har slått igjennom og hvilken nytte studentene har fått av dette?

– Nå er det slik at Fremskrittspartiet nettopp har kommet i en mindretallsregjering sammen med Høyre og prosessene går sagte. Men det jeg vet er at Fremskrittspartiet er svært opptatt av å belønne arbeid, så tiltak som heving av bunnfradraget fra 39 500 til ca 100 000 og økning av det studenter kan tjene før stipendet kuttes er nok tiltak vi vil se i nærmeste fremtid.

Noe av det første FrP gjennomførte når de kom i regjering var å utbedre BSU ordningen slik at det blir lettere for unge og studenter å komme seg inn på boligmarkedet etter endte studier. Vi har også styrket grunnfinansieringen til universiteter og høyskoler med 150 millioner. Fokuset har inntil videre vært på ungdomsskole nivå og videregående elever, men vi håper selvfølgelig fokuset etterhvert også faser over på studentene som tar høyere utdanning.

9. Noe annet du ønsker å tilføye?

– Vi er svært opptatt av å få nye medlemmer, så om noen har noen spørsmål, et ønske om å bli aktiv i Norges første Fremskrittspartiets Ungdomslag på et universitet, eller har noen kommentarer, må de bare ta kontakt.

Dessuten er vi en svært god sosial gjeng som gjør mye artig sammen. Det nye styret består av mange flinke mennesker, men vi er åpne for at alle som har en liten politiker i seg, eller bare ønsker å være med på å skape en bedre hverdag for folk flest (spesielt med tanke for studenter) så er de selvfølgelig velkomne til å melde seg inn eller møte oss bare for en hyggelig prat.

Om noen har spørsmål kan vi kontaktes på vår facebook-side UiA FpU.

Tekst: Erika Erdös – red@unikumnett.no

Foto: Arkiv/privat – red@unikumnett.no

 

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.