Forskning- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø valgte å markere økningen i studiestøtten med et aldri så lite stunt. Hun tok Norsk Studentorganisasjons utfordring om å leve som student på strak arm og flyttet inn i en studentbolig på Kringsjå. Her måtte hun holde ut i hele syv dager og ikke nok med det: hun måtte klare seg på 3500 kr, altså 500 kr om dagen. Akkurat som en vanlig student.

Regnestykket gjorde hun selv, basert på studentbudsjetter hun fant på nett. Det var tilsynelatende ingen hensikt å basere budsjettet på forskning. Regnestykket var enkelt: fullt stipend og lån + en fiktiv sommerjobb hvor man tjente 67.812 etter skatt på åtte uker. I følge våre regnestykker og skattekalkulatoren på smartepenger.no, ville dette, forutsatt at man jobbet 37,5 timer i uken hele perioden, involvert en timelønn på ca. 240 kroner. Akkurat som vi studenter er vant til å tjene på sommerjobbene våre.

Hun synes budsjettet var trangt, men at dette er en fin måte å lære hvordan økonomien fungerer før en drar ut i arbeidslivet. Men hvor virkelighetsnært var det hele? Har hun i løpet av denne uken virkelig følt på hvordan det er å leve som student?

Studenter får 8265 kroner hver måned pluss et storstipend på ca. 22 000kr to ganger i året. Dette skal dekke fagbøker, semesteravgiften, mat, leie, forsikringer og andre utgifter som en har i hverdagen. Dette er på ingen måte lite penger sammenliknet med hva studenter i andre land må finne seg i, men som NSO (Norsk studentorganisasjon) sier så har de fleste regjeringsmedlemmene vært studenter i en tid hvor man hadde 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som er betraktelig mer enn studentene lever på i dag. Han mener derfor det er viktig at spesielt Iselin Nybø får førstehåndskunnskap om hvordan det føles å leve med en slik økonomi.

Kjartan Almenning, Nybøs politiske rådgiver, postet dette budsjettet på Twitter:

Hva er det å utsette? For det første, som twitter-bruker @SashyTee presiserer, er det 4,33 uker i en måned, ikke 4.

@lyktestolpe påpeker dessuten «Hva med helseutgifter og andre uforutsette hendelser (plutselig trenger man ny mobil/må trekke visdomstann/ha nye briller/får urinveisinfeksjon og må ha akuttime hos legen)? La oss si at du et år klarer å ødelegge telefonen din, du må ha nye briller, og du må trekke en visdomstann. Det er ikke usannsynlig at alt det kan skje i løpet av et år. Det er over 10 000 kr i utgifter som dere ikke har tatt høyde for.» Christen Andreas Wroldsen reagerer i Universitas på Nybøs budsjett.

– Det er nok ikke urealistisk at noen studenter har en økonomi tilsvarende det statsråden skulle leve på, men de er på ingen måte representative. Særlig i Oslo området må mange leve med en husleie som spiser opp nesten hele stipendet. I tillegg vet vi at mange i dag sliter med å få seg sommerjobb, særlig på Østlandet.

Om statsråden virkelig ville teste livet på studentøkonomi burde hun prøvd å leve som en Oslo-student uten jobb, mener Wroldsen.

– Med rask grovregning (fullt lån minus 6500 husleie, 500 regninger og 6000 pensum) blir det et ukesbudsjett på omtrent 500 kr. Og det er uten andre kostnader og uforutsette utgifter.

Iselin Nybø har selv uttalt at hun ble lei av å spise brødskiver. Vi kan bare spekulere i hvor lei hun hadde blitt i uke 2, 3 eller 38.

Tekst: Henriette Grottvik og Vegard Møller

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.