I skyggen av 8. mars, selveste kvinnedagen, hører vi år etter år rop om likestilling i arbeidslivet, likestilling i familielivet og om økonomisk likestilling. Det føles ut som at vi, lille Norge, ikke kommer oss fremover. Hvorfor føles det slik? Over et digitalt kaffe-møte med Åsta Lovise Håverstad Einstabland og Claudia Klostergaard, forelesere og rådgivere for Senter for Likestilling, søkte jeg noen svar. 

 

Økonomisk likestilling 

Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i 2019 var den gjennomsnittlige bruttoinntekten for norske borgere slik:  

Illustrasjon: Skjermdump SSB

Det er et tydelig bilde på at menn tjener mer enn kvinner. Einstabland og Klostergaard sier at den økonomiske likestillingen i Norge er påvirket av blant annet arbeidslivet – hvem jobber deltid og hvem jobber heltid, og hvem som dominerer i de ulike sektorene. Einstabland legger til at det er tendenser til at karrierevalget for kvinner endres i det de nærmer seg 30-årene, da det ofte er i denne alderen mange kvinner ønsker å tilrettelegge for «familieprosjektet», altså å utvide familien. 

Det er også flere undersøkelser som viser at kvinner er mindre interessert i økonomi. Menn vet mer om aksjer, fond og renter enn det kvinner gjør. Einstabland trekker inn NRK serien «Exit» som et godt eksempel på økonomisk ulikhet. Serien som er basert på virkelige historier fra deler av finansmiljøet i Oslo. I Exit er det tydelig at mannen er investoren mens kvinnen er «trophy wife» med ansvaret for barn, ingen høyere utdanning og ingen jobb. Ved skilsmisseoppgjør eller brudd på samboerskap ser vi at kvinner oftere står på bar bakke enn menn, både fordi kvinner ikke er like interessert i økonomi, men også fordi kvinner gjerne bruker tid og penger på familielivet mens mannen investerer og sparer i aksjer. Dette er blant annet et tema du hører om i «Pengetabu», podcasten der forbrukerøkonom Silje Sandmæl gir råd til fortvilte mennesker som irriterer seg over stor og små økonomi-situasjoner. En liten snik-anbefaling der, ja!  

 

Arbeidsliv 

De økonomiske kjønnsforskjellene kommer til syne i arbeidslivet. Einstabland og Klostergaard viser til forskjellene mellom deltid- og heltidsarbeid, og sektorene. – Det velges fortsatt kjønnstradisjonelt når vi ser på valg av arbeid, sier Einstabland. Likevel påpeker hun at man i større grad enn før ser at flere kvinner velger mannsdominerte yrker (ingeniør, økonomi og teknologi). Denne tendensen foregår dog ikke motsatt vei. – Status og økonomi er noen av grunnene til at menn ikke velger kvinnedominerte yrker i større grad som f.eks. innen helsesektoren, fortsetter Einstabland. Til manges store sorg, ser vi fortsatt et slik bilde av arbeidsfordeling anno 2020: 

Arbeidskraftundersøkelsen statistisk sentralbyrå SSB
Illustrasjon: Skjermdump SSB

Det er flere menn enn kvinner som jobber heltid, og i privat sektor er det flere menn i lederstillinger. I offentlig sektor derimot er det kvinner i lederstillingene. 

Det går altså sakte i veien frem mot et mer likestilt arbeidsmarked, så hva kan vi da gjøre? 

 

Håp i sikte! 

Det er forhåpentligvis ikke for sent for deg som student å revurdere ditt studievalg! Sykepleier, barnehage, og lærerutdanningen er eksempler på utdanningsvalg som noen kvinner velger fordi arbeidsmengden innenfor disse yrkene er lettere å kombinere med familieliv. Men har du virkelig ikke mulighet til å prioritere familielivet og samtidig være en forbrukerøkonom? 

Tips 1 – Et slag for tankekraften! Tenk over hvorfor du velger nettopp den studieretningen du tar. Er det riktig for deg? 

Einstabland og Klostergaard viser til at mye kan endres på videregående og ungdomsskolenivå. Mangel på kunnskap om utdanningsvalg og mangel på gode rådgivere skaper større rom for å velge yrker ut ifra status, vennegjeng og foreldres utdanningsnivå. 

Tips 2  Tør å gå mot strømmen! Har du søsken på ungdomsskole og videregående nivå? La de ta selvstendige utdanningsvalg. Og til du som allerede er student: det er ingen skam å snu! 

Vær kongen på haugen! Få kontroll på din personlige økonomi og sett av tid til å lære mer om det! Det høres kanskje kjedelig ut, men du vinner på det i lengden! 

Tips 3  Du er din egen lykkes smedFå kontroll på økonomien, tør å spare med risiko! Du tjener på det i lengden. 

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.