Det er en rekke problemer som gjør at bare 13,5 prosent av studentene ved UiA tar seg tid til å stemme.

Studentpolitikken på UiA lider av at det er få gode grunner til å stemme på en kandidat framfor en annen for den jevne student. Den årlige valgavisen viser problemet. Nesten ingen kandidater tar opp problemstillinger utover at de ønsker engasjement, er mot mobbing og gjerne vil ha bedre kvalitet på forelesere. Få tilbyr løsninger. Derfor påstår jeg at de fleste stemmer fordi de kjenner noen som stiller og at resten ikke stemmer fordi de føler at det ikke har noe som helst å si.

En annen utfordring er at mye av makten i studentpolitikken ligger i henholdsvis velferdstinget og i STA-styret. En ny valgordning er på vei for å gjøre valget til velferdsstinget mer forståelig, det er på sin plass. STA-styret velges etter studentparlamentet har sittet i et halvt år. På rundt samme tid velger parlamentet også handlingsplan. Det tar altså nesten et halvt år før ny sammensetning av parlamentet kan gi nye folk i STA-styret og ny prioriteringer i STA-styret.

Den siste og kanskje viktigste utfordringen for meg er mangelen på ansvarliggjøring. I et demokrati er det viktig at de som stiller til valg kommer med valgløfter og blir målt på dem. Studentdemokratiene i Bergen og Oslo tilbyr valgdueller mellom ulike kandidater og lister som får fram forskjellene i hva man prioriterer. Hvis man skal ha noe grunnlag for å vurdere om noen fortjener gjenvalg må man se hvilken innsats de har gjort. Dagens oppbygning av studentdemokratiet gir lite grunnlag for det.

Forslag til forbedringer:

Innfør urnevalg til flere verv. For eksempel viktige verv som medlem av universitetsstyret bør velges av flere enn studentparlamentet.

Still krav til tydelighet og prioriteringer blant kandidatene. Enten de stiller til studentparlamentet, STA-styret eller andre verv bør de ha klare mål for hva de skal få gjennomført, til slutt må du måle de du velger på målene de satt.

Og sist, men viktigst. Hvis de som er valgt er i ferd med å gjøre noe dumt ikke vær redd for å si ifra. De fleste som sitter i verv ønsker å gjøre en god jobb. Vi trenger ikke flere saker som Velferdstingets ønske om logo på alle studentforeninger med støtte fra dem hvis studentdemokratiet skal fortsette å være relevant.

Jacob Haugmoen Handegard, student

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. UiA ligger på samme nivå av oppslutning som andre institusjoner med listevalg, og i forhold til enkelte så er vi bedre. Listevalg er ingen definitiv løsning.
    Kilde: https://khrono.no/node/399783

    Bare det å finne nok personer interreserte i studentpolitikk er strev. Frivilligheten på UiA generelt er for lav.

    Det er nok andre grunner til lav valgoppslutning enn listevalg. Positivt at Unikum og at artikler som dette bringer oppmerksomhet til det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.