Lyst å utvikle din faglige kompetanse og lære av anerkjente internasjonale bedrifter i Agder? Talentjakten 2012 gir deg denne muligheten.

Talentjakten 2012 gir studenter en unik mulighet til å bli kjent med næringslivet i Agder. Foto: Sandra Larsson

Talk Forum arrangerer et talentprogram for studenter i Agder på vårsemesteret 2012. Minimumskravene for å søke er at du har påbegynt tredje studieår og at du har karriereambisjoner. Ifølge initiativtaker Per Andrew Lier (25) er dette en uvurderlig erfaring å ta med seg.
–    Studentene vil sitte igjen med et verdifullt nettverk og en unik kompetanse. Samtidig vil de få innsyn i spennende muligheter som tilbys i regionen.
I første omgang vil det bli plukket ut 20-25 studenter som skal gjennom en intervjurunde hos Manpower. Til slutt vil det stå igjen tolv utvalgte som skal møtes seks til åtte ganger i løpet av halvåret.
Får egen mentor
Hver av deltakerbedriftene vil sette av en halv dag med omvisning og ulike aktiviteter i form av enten kurs, foredrag eller presentasjon av oppgaver som skal løses eller tester som skal tas.
–    Det er meningen at studentene skal utfordre seg selv og trå utenfor sin egen komfortsone samtidig som det skal være gøy å delta, sier Lier.
De utvalgte studentene vil få tildelt en egen mentor som vil bistå med veiledning underveis i prosessen. Mentorene vil bli presentert for talentgruppen under en lunsj i regi av Agder NHO, som er ansvarlig for mentorprogrammet.

Ønsker variert bakgrunn

Selv om mange av bedriftene kan plasseres innenfor ingeniørfaglige og økonomiske fag, oppfordres studenter på tvers av studieretninger om å søke seg inn på programmet.
–    Dette er store bedrifter med mange avdelinger og vi ønsker å tilstrebe en representasjon av talenter med ulik faglig kompetanse, forklarer Lier.
I søkeprosessen vil det bli lagt vekt på et helhetsinntrykk basert på blant annet karakterer, tidligere prestasjoner og engasjement. Bedriftene har blant annet en finger med i spillet ved at de har kommet med noen preferanser på hva de ser etter.
–    Det er ikke nødvendigvis de med toppkarakterer som blir valgt ut. Det er også verdifullt å kunne vise til resultater på andre områder enn på skolebenken, opplyser gründeren.

 

Tekst: Cecilie Hovde – cecilie.hovde@unikumnett.no

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.