Karriere er et begrep som kan virke skremmende. Det forbindes ofte med fremgang, suksess, ambisjoner eller høytidelige stillingstitler. Enkelte har en oppfatning av at karriere er et valg man gjør, kanskje på bekostning av noe annet. Dette er ikke tilfellet.

Karriere handler om deg selv og summen av dine valg, uavhengig av hva du studerer eller hvilke ambisjoner og målsettinger du har for ditt yrkesliv. Hva din karriere skal inneholde bestemmer du selv.

Å skulle ta beslutninger om hva din karriere skal inneholde, kan virke enda mer skremmende enn karrierebegrepet i seg selv. Noen studenter vet hva de vil og hvilke muligheter de har etter endt utdanning, men for mange er ikke dette tilfellet. Jeg kan bruke meg seg selv som eksempel. Som statsvitenskapstudent har jeg en evigvarende frykt for spørsmålet: “Hva blir du da?”.

Som mange andre studenter så vet jeg enda ikke hvor jeg kommer til å jobbe, eller hva jeg kommer til å jobbe med. Det jeg derimot nå vet, er hva jeg har lyst til, hva jeg er flink til, og hvilke valg jeg bør ta for å kunne nå de målene jeg selv ønsker. Svarene på disse spørsmålene dukker ikke opp over natten – det er en lang, skiftende og spennende prosess, og for min del har tjenestene til UiA Karriere vært essensielle å ta i bruk som en del av denne prosessen.

UiA Karriere har to engasjerte karriereveiledere som tilbyr individuell veiledning. Karriereveiledning er en god mulighet til å ta opp noen av de vanskelige spørsmålene man ofte står overfor som student; “Hva kan jeg bli?”, “Hva vil jeg?”, “Hvordan øker jeg mine muligheter
for å få jobb?”, “Hvor kan jeg jobbe?”, “Hva er min kompetanse?”, “Hva er arbeidslivets behov?”. Uavhengig av hvilke spørsmål du er opptatt av, eller hvor i studieløpet du er, står karriereveilederne, Silje og Lars Anders klar til å hjelpe deg.

 

I tillegg til individuell veiledning holder både Silje og Lars Anders en rekke kurs du kan få med deg. I løpet av våren holder de kurs om hvordan du bygger opp en god CV og søknad, hvordan du mestrer en intervjusituasjon og om hvordan du kan bygge opp en god LinkedIn-profil.

Både karriereveiledning og kurs er gratis og åpent for alle studenter. Dersom du ikke allerede har benyttet deg av dette tilbudet, anbefaler jeg på det varmeste å sjekke det ut. Du kan finne mer informasjon på www.uia.no/karriere og ved på følge UiA Karriere på Facebook.

Tekst: Anne Espeland Berg, student på bachelor i statsvitenskap og studentassistent ved UiA Karriere

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.