KOMMENTAR

Som student har du stemmerett og kan foreslå kandidater i rektorvalget.

Det er snart klart for valg av ny rektor på UiA og du som student har en viktig rolle. Alle registrerte studenter har stemmerett. Studenter kan også foreslå kandidater som ny rektor og da må ti studenter gå sammen for å gjøre det.

På valgsiden uia.no/valg sjekker du om du er registrert i valgmanntallet og der kan du finne ut hvilke kriterier en kandidat må oppfylle for å kunne velges. Da jeg ble valgt i 2015 var det med svært knapp margin. Jeg fikk 0,19 prosent flere stemmer enn min motkandidat! Hver stemme teller. Din stemme kan faktisk avgjøre valget!

Alle kandidater blir nøye presentert på valgsiden etter hvert som de blir nominert.

Bruk de åpne valgmøtene og debattene for å stille spørsmålene dere er opptatt av. Hva tenker kandidatene om studentenes plass i framtidens universitet og hvor mye tid ønsker den kommende rektoren å bruke på studentkontakt?

Studentkontakt

Som rektor har jeg stor glede og nytte av nær kontakt med studentene. Rektor er øverste faglige ansvarlige for universitetet og leder UiAs styre. Hver torsdag har jeg møte med STA-leder Benedicte Nordlie og i UiAs styre sitter Christine Alveberg og Robin Rondestvedt Moundnib som studentrepresentanter. I alle råd og utvalg har vi med studenter. Studentdemokratiet er viktig for oss. I vår strategi er det tydelig slått fast at UiA er et åpent og inkluderende universitet, og at kunnskap blir til når studenter, ansatte og omgivelsene rundt oss får utfordre hverandre.

Vi trenger å bli utfordret av deg. Nå kan du påvirke valget av vår neste toppleder – Bruk muligheten!

Full fart!

Tidligere i høst meldte jeg at jeg ikke tar gjenvalg som rektor. Det var et vanskelig valg for meg. Det var mye som talte for å stille for en periode til, ikke minst den tette studentkontakten jeg har. Så hadde jeg også mange argumenter for å tre tilbake, og de ble viktigst til slutt.   Jeg har nemlig så lyst å gå tilbake til forskningen, og gleder meg til å samarbeide med dere studenter, ikke lenger som rektor, men som foreleser og veileder.

Min rektortid går fram til 31. juli, så ikke tro at jeg har satt på bremsene. Det er mange ting som skal gjennomføres før jeg avslutter min jobb. So fasten your seatbelts, folks!

Tekst: Frank Reichert, rektor på UiA

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.