Det er ingen hemmelighet at de fleste studenter ikke har råd til å kjøpe seg noe eget. I studentbyer er det heldigvis mange leiemuligheter, men også like mange forskjellige utleiere. Stort sett klarer man å ha et ryddig og greit forhold meg utleier, men av og til kan man være uheldig, og da er det greit å være klar over egne rettigheter og ha sitt på det rene. Her er noen tips som kan være nyttige enten du har leid i mange år eller om du nettopp har flyttet hjemmefra.

1. Gjør så mye som mulig av kommunikasjonen med utleier skriftlig. En muntlig avtale er like gyldig som en skriftlig en, men det er vanskeligere å bevise. Det er lurt å dokumentere så mye du kan skriftlig, slik at du ikke risikerer at det blir ord mot ord om en uenighet skulle oppstå.

2. Ta bilder av boligen slik den er når du tar over. Spesielt av slitasje, eller av hva som finnes av møbler og utstyr når du flytter inn. Da unngår du å være usikker på hva som er ditt, eller få skylda for skader og slitasje som var der før du kom. Du kan finne sjekklister over ting det er lurt å sjekke på nettet, og bor du i en SiA-bolig er det obligatorisk å fylle ut en slik liste. Bruk gjerne også samme liste når du flytter ut igjen, slik at du kan se om det har skjedd noen forandringer underveis i leieforholdet.

3. Si ifra så fort som mulig om skader og slitasje som du oppdager. Gjerne send bilder og skriftlig beskjed.

4. Vit hva som er ditt ansvar, og hva som er huseiers ansvar. Reparasjoner er som regel utleiers ansvar, men du som leietaker har ansvar for normalt vedlikehold. Det betyr at du har plikt til å rense sluk, lufte nok for å unngå fukt og mugg, skifte batterier i røykvarslere og pærer i lamper. Du har også plikt til å vedlikeholde utstyr og møbler, men hvis det må skiftes ut er det huseiers ansvar. Utleier har også ansvar for ulykker og skader som brann, innbrudd osv. Blir du usikker kan husleieloven fortelle deg hvem som har ansvar for hva!

5. Les kontrakten nøye før du skriver under, og ta vare på den. Ha den digitalt eller på et sted du vet hvor er, så du kan finne den igjen og sjekke om det er noe du er usikker på.

6. Husk at det kan lønne seg å ha referanser om du ønsker å leie andre steder i fremtiden. Det kan derfor være lurt å ha et godt forhold til utleier så langt det er mulig. Har dere et godt forhold, kan det også hende de strekker seg litt lenger om du vil holde en fest eller trenger litt ekstra hjelp med noe.

7. Vit hva du har rett på! Utleier kan for eksempel ikke komme uanmeldt på besøk, bestemme at du ikke kan ha overnattingsbesøk, eller forsyne seg av depositumskontoen. Slike ting er greit å vite om, slik at du kan si ifra hvis utleier gjør feil.

8. Apropos depositumskonto. De fleste utleiere krever et depositum for at du skal få lov til å flytte inn. Denne er gjerne på 1-3 månedsleier. Depositumet SKAL inn på en egen konto, og ikke utleiers private brukskonto. Dette er for å sikre at huseier ikke bruker av pengene dine. Depositumet skal du nemlig få tilbake igjen når du flytter ut. Hvis alt er i orden når du flytter igjen, får du tilbake hele summen. Hvis du ødelegger noe underveis, eller for eksempel ikke har vasket ut, kan utleier ta penger fra depositumet ditt for å erstatte gjenstanden eller leie inn vaskebyrå. Du skal fortsatt få igjen det som er igjen av pengene.

9. Hvis du går sammen med de i kollektivet om å kjøpe inn noe, avtal på forhånd hva som skjer når noen flytter. Det er sjelden alle i kollektivet bestemmer seg for å flytte samtidig, så hvem som eier hva kan være greit å konstatere tidlig. Betaler alle litt hver, og så må den som vil beholde tingen kjøpe ut de andre, eller skal noen ta en for laget og legge ut for hele summen helt fra begynnelsen?

10. Ikke vær redd for å spørre andre om hjelp hvis ting er vanskelig! Dette gjelder for så vidt det meste i livet, men spesielt som leietaker er det mye å holde styr på. Hvis noe virker rart eller ikke greit, så kan det godt hende at det er det. De fleste studiesteder der man kan studere juss har egne studentrådgivere man kan kontakte. Dette er vinn-vinn! De får øve på å behandle ekte saker fra virkeligheten, og du kan få hjelp til å tolke regelverk og rettigheter slik at du ikke blir lurt trill rundt av en slu utleier. Disse tjenestene er også gratis! I Agder heter denne tjenesten Studentjuristen, et supernyttig tilbud som mange ikke er klar over.

 

5 kjappe om Husleieloven: 

  • Husleieloven gjelder alle avtaler om å låne en annens bolig mot betaling, også muntlige avtaler. Kontrakt er altså ikke nødvendig, men er veldig lurt, og kan kreves av den som leier.
  • Husleiekontrakt kan ikke gi deg som leietaker dårligere betingelser enn det husleieloven sikrer! 
  • Husleien kan kun settes opp maks en gang i året, må varsles en måned før, og kan ikke overstige konsumprisindeksreguleringen til Statistisk sentralbyrå. 
  • Utleier kan ikke komme inn til deg uanmeldt. Du kan kreve å få utlevert alle nøklene til boligen, med mindre kontrakten din sier at utleier skal beholde en nøkkel. Utleier må likevel få anledning til å avtale med deg når det passer med tilsyn, vedlikeholdsarbeid eller visninger når du skal videre og noen andre vurderer å flytte inn. 
  • Med mindre det går utover sikkerheten, kan ikke utleier sette noen grense på hvor mange som kan bo eller være på besøk i boligen du leier. 
  • Utleier kan bare si deg opp hvis du ikke har gjort pliktene dine, eller de selv skal flytte inn, selge eller pusse opp. Hvis du som leietaker motsetter deg oppsigelsen må vedkommende reise sak mot deg for å kunne kaste deg ut. 

 

Authors

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.