Mange ganger kan byråkratiske, grå institusjoner virke meningsløse, usynlige og overveldende for oss. Det gjelder nok ikke Studentsampskipnaden i Agder og spesielt ikke om du er student ved UiA, men du kjenner tvilsomt til alle delene av institusjonen. I denne tredelte artikkelserien vil SiAs organisasjonsstruktur, drift og finansiering utforskes for å gi større innblikk i hva institusjonen faktisk gjør.

SiA står for Studentsamskipnaden i Agder, men hva er en studentsamskipnad? Ifølge SNL er studentsampskinader institusjoner for studentens velferd ved et lærested. Alle universiteter og høyskoler skal være tilknyttet en slik samskipnad. De vanlige velferdstilbudene som tilbys er boliger, spisesteder, barnehager, helsetjenester, treningssenter og karriereveiledning. Ansvaret for karriereveiledningen har SiA gitt til de ulike lærestedene.

Her ser du en oversikt over organisasjonsstrukturen til SiA.

illustrativ tegning av en organisasjon
Foto: Organisasjonskart over Studentsamskipnaden i Agder

En viktig del av organisasjonsstrukturen er det øverste organet til SiA, nemlig styret. Styret til SiA består av 10 personer, hvorav 5 av dem er studenter, 3 av dem er universitets- eller høyskolerepresentanter fra universitetet eller høyskolene i Agder, og 2 av dem er ansattrepresentanter fra selve studentsamskipnaden. En styreleder er en viktig del av et styre, og SiA skriver at deres styreleder «så langt det er mulig» bør være en student. Når det stemmes over vedtak i styret har styrelederen en dobbeltstemme. Det gir studentene et flertall når de skal stemme over saker. Dette gitt at styreleder er en student. For året 2021 er styreleder en student. Likevel er det selvfølgelig ingen garanti for at studentene selv ikke representerer status quo på en eller annen måte.

SiAs organisasjonsstruktur er ganske strukturert som figuren på første side viser, men det er én ting som skaper forvirring. I følge SNL defineres alle tilbudene til SiA som velferdstjenester, men ifølge SiA selv definerer de kun «kultur og velferd» og «bolig og studentservice» som velferdstjenester. Dette kan skape noe forvirring. Til tross for dette har SiA en oversiktlig organisasjonsstruktur med godt innsyn i hva de ulike velferdstjenestene gjør. Er det rimelig å tenke at driften til SiA er like åpen? Det kommer vi tilbake til i neste utgave.

Første møte med samskipnaden for en som planlegger å studere i Agder, vil høyst sannsynlig være SiAs bolig- og studentservice. Det er lett å tenke at de fleste studenter har hatt et møte med boligtjenesten, men ikke alle får nyte godt av tjenesten som tilby. Det finnes det ulike årsaker til, men hovedårsaken er ofte at det ikke finnes nok studentboliger. Dermed ender mange studenter opp i det private boligmarkedet. Det funker nok fint for noen, men skulle det ikke vært studentboliger nok til alle?

Har du begynt som student ved UiA, og bruker campus aktivt som leseplass, har du nok sett SiAs campustjeneste SiA Mat og Drikke Kristiansand/Grimstad. Her tilbys solide matretter, salater, baguetter og andre godsaker til en nogen lunde dyr pris for en heltidsstudent som lever av bare stipend og lån. Kanskje har du også vært innom bokhandelen. Her får du som student kjøpt pensumpakker som dekker faginnholdet i ditt studium, til en rabattert pris. Et billigere alternativ er å kjøpe bøkene brukt, men da kan du risikere å få en gammel eller utdatert utgave av pensumet du trenger. Siste alternativ er å bestille fra andre bokhandler på nett, der er det av en eller annen grunn stort sett også billigere enn SiA Bok.

Treningssenteret Spicheren er lett synlig for noen som står og venter på bussen hjem fra å ha lest på universitetet i Kristiansand. Her får du det største og mest velutstyrte treningssenteret på Sørlandet, skal vi tro det de skriver på sin egen nettside. I 2019 ble treningssenteret kåret til Kristiansands beste treningssted. Det skyldes kanskje at senteret er på 2400 kvm. med idrettshaller, svømmebasseng, treningsstudio, klatrevegg og ulike saler for gruppetrening. Avhengig av hvor lenge du ønsker å trene og dermed av hvilket medlemskap du velger – bindene eller ikke – er billigste studentpris fra 299 til 510 kr. Inkludert i medlemskapet får du tilgang til alle deler av anlegget. Som student koster medlemskapet halvparten av satsen som et ordinært medlemskap. Du får altså en god rabatt sammenliknet med ordinær pris. En fulltidsstudent som derimot lever av bare studiestipendet og -lånet, vil nok med noen vanskeligheter kunne benytte seg av dette tilbudet.

Som student i Agder kan du også benytte deg av SiA Helse. Denne velferdstjenesten har som mål å forhindre at sykdom og plager skal ødelegge planlagt studieprogresjon. De tilbyr blant annet psykososiale helsetjenester, ulike kurs- og gruppetilbud og andre helsetjenester som tannlege og fysioterapeut, til en «studentvennlig» pris. «Studentvennlige» priser finner du også i barene på Østsia og Bluebox, SiAs kulturtilbud. Det siste velferdstilbudet SiA arbeider med, er tilbudet som ganger litt færre studenter, nemlig barnehagene.

Selv om kanskje ikke alle velferdstilbudene til SiA har blitt nevnt, så er det på et generelt grunnlag rimelig å skrive at SiA har greie tilbud for deg som student i Agder, men det innebærer et premiss: at du har en stabil økonomi å lene deg på. Er du fulltidsstudent som lever av bare stipend og lån vil det nok være vanskelig for deg å benytte deg av alt det SiA tilbyr. Det er nok som det tilsynelatende er i alle sammenhenger, en sammensatt Sannhet til hvorfor det er slik.

Det er likevel rimelig å peke på selve studentstøtten som en stor del av den sammensatte Sannheten, selv om SiA burde ha muligheten til å redusere sine priser for deres velferds«mottakere».

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.