Den økonomiske situasjonen for studentene er et stadig tilbakevendende tema. Det vil høyst sannsynlig bli debattert inntil stipendet kan dekke alle utgifter som studentene har under studietiden.

I en undersøkelse fra i fjor som Sentio har gjort på vegne av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Universitas, får 37% av norske studenter økonomisk hjelp fra sine foreldre. En undersøkelse fra i år viser at 42% av studentene ikke vil klare en uforutsett utgift på 5.000 kroner. Undersøkelsene er omtalt på www.universitas.no

Marte Øien, leder i NSO, sier til Universitas at vi nå kan dele studentene inn i to grupper. De som har foreldre som kan bidra økonomisk og de som ikke har det.

De av studentene som ikke har mulighet for å få hjelp av foreldre, er jo helt avhengige av å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. Støtten fra Lånekassen på litt over 8.000 kroner per måned er rett og slett ikke nok. Når en student må ta deltidsjobb ved siden av studiene er det grunn til å tro at arbeidsmengden kan gå ut over prestasjonene i studiet.

Koronaen skaper ytterligere klasseskiller

Den 12. mars i år ble hele landet snudd opp-ned på grunn av Koronaviruset. Dette preger også studentene. Mange av studentene som har hatt deltidsjobb har blitt permittert eller oppsagt. Som student har man ikke krav på dagpenger når man mister inntekten. Det er grunn til å tro at dette kan medføre at klasseskillet blant studentene blir enda sterkere.

Fra myndighetene er det kommet flere tiltak for å hjelpe studentene som mister sin inntekt. Per nå ser det ut til at studentene har mulighet for et tilleggslån på 26.000 kroner, hvorav 30-40% omgjøres til stipend. Regjeringens opprinnelige forslag var å la studentene ta opp alt dette i lån. Det er også fremlagt et forslag på at inntektsgrensen for omgjøring til stipend bortfaller for arbeid innen helsesektoren.

Mye skjer på kort til ut ifra hvordan situasjonen endrer seg og hvilken gruppe i samfunnet som roper høyest, så innen denne artikkelen blir publisert kan det allerede ha skjedd endringer her.

Tekst: Morten Fjelldalen

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.