Kjære UiA-student!

Nå er våren i anmarsj, og med den kommer årets kanskje viktigste periode for deg som er student ved Universitetet i Agder. Jeg snakker ikke om eksamensperioden, selv om den også er utrolig viktig; jeg snakker om valget til studentparlamentet og fakultetsstyrene/styret for lærerutdanningene.

For den jevne UiA-student er det kanskje ikke innlysende at denne valgperioden er den viktigste perioden i løpet av det akademiske året. De aller fleste studenter trives heldigvis godt på universitetet og er stort sett fornøyde med studiene og studiestedet. Kanskje tenker du at kantina kunne vært åpen litt lengre, eller det kunne vært litt flere grupperom. Men at ellers er det meste ganske bra.

Det at UiA er et bra sted å studere er nok riktig, men imidlertid ikke gitt. studentparlamentet, som er studentenes øverste demokratiske organ, møtes månedlig for å diskutere hva som trengs for at nettopp du og dine medstudenter skal trives og ha god kvalitet i utdanningen. I studentparlamentet sitter det 25 representanter fra alle universitetets fakulteter og fra avdeling for lærerutdanning. Disse studentene utformer politikken Studentorganisasjonen i Agder skal arbeide for i møte med UiA, Studentsamskipnaden og vertskommunene, og de diskuterer hvilken retning studentene ønsker at universitetet skal ta i tiden fremover. Hvordan kan UiA jobbe for å bli mer bærekraftig og miljøvennlig? Skal ordningen med rektorvalg videreføres? Hvordan skal man sørge for at sensorer leverer eksamenskarakter innenfor sensurfristen?

I tillegg til studentparlamentet har alle fakulteter og avdeling for lærerutdanning egne styrer som fatter beslutninger på fakultetsnivå. Her sitter dekan for fakultetet og interne og eksterne representanter, i tillegg til studentrepresentanter.

Som student på UiA har du stemmerett til studentparlamentet og fakultetsstyret på ditt fakultet – og dermed rett til å stemme inn de kandidatene du ønsker at skal representere deg og dine medstudenter det neste året. Dette er en rettighet det er viktig å benytte seg av!

Ved å stemme i studentparlamentsvalget er du med på å ivareta studentdemokratiet og studenters muligheter til medvirkning på UiA. Du er med på å sørge for at studentenes stemme blir hørt på universitetet, og for at både dagens og morgendagens studenter skal trives. Her har du makta til å være med å bestemme!

STEMMEPERIODEN VARER FRA 25. APRIL TIL 3. MAI

Les mer om hvordan du stemmer på www.stastudent.no/valg! Bruk stemmeretten din!

(Og du – lykke til på eksamen!)

Tekst: Pernille Rist-Christensen, nestleder i STA

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.