KOMMENTAR

Hvert eneste år setter spente studenter seg på skolebenken og jobber jevnt og trutt mot årets store høydepunkt, eksamen. Det får store konsekvenser hvis du som student ikke møter kravene til deg i eksamenstiden. Hvis du ikke leverer på tiden stryker du. Hva er konsekvensene for sensorene når de ikke leverer på tiden? Så godt som ingenting. Dette må endres.

Som mange andre studenter har også vi opplevd det mest frustrerende tegnet på at det er eksamenstid; sen sensur. Hvert år er det samme. Den forventede fristen på tre uker blir ikke overholdt, og karakteren kommer for sent. Du får ingen informasjon om når man kan forvente å få resultatet. Det blir heller ingen konsekvenser for dem som ikke gjør jobben de skal og reelt sett bryter reglene.

Det må gjøres to hovedgrep. For det første må det få konsekvenser å ikke overholde sensurfristen, gjerne i form av sanksjoner. Ved enkelte institusjoner som NMBU og NTNU har man innført bøter for instituttene som bryter sensurfristene. Før NTNU innførte bøter i 2005 ble sensurfristen brutt på 18 prosent av eksamenssensurene. I 2007 hadde dette nivået gått drastisk ned til 1,5 prosent. Dette er et klart tegn på at bøter bidrar til å minske antallet sensurer som blir levert for sent. UiA bør følge disse universitetenes eksempler.

Vi har forståelse for at karakterene skal leveres inn til eksamenskontoret, som igjen skal plotte inn disse karakterene. Derfor er det ikke nødvendigvis foreleser sin feil hvis karakterene ikke kommer til tiden. På den annen side vet sensor utmerket godt at man må levere i god tid før kontoret stenger for dagen. I det minste kan vi forlange å få informasjon om at karakteren blir forsinket. Det skal ikke være sånn at elevene må mase på foreleseren, for å få informasjon om hvor karakteren blir av. Selv om sene sensurer som regel ikke har større konsekvenser enn irritasjon, kan det også få store følger for studenters framtid, eksempelvis i søknadsprosesser til videre utdanning.

Vi vil derfor komme med en oppfordring til UiA: Lever på tida. Hvis dette viser seg å være vanskelig, følg eksemplene satt frem av andre universiteter, og innfør sanksjoner. I det minste si fra, så slipper dere mail fra irriterte studenter som spør etter karakterer. Og så slipper studentene å bli irriterte. Vi har tross alt en ny eksamen å bruke tida vår på.

Tekst:
– Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, medlem av Studentparlamentet
– Jacob Haugmoen Handegard, Studentrepresentant i Studieutvalget ved UiA.

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.