Vi kan ikke forutsette at et livs verdi vurderes ut fra omstendighetene de ble unnfanget under. Vi har alle forskjellige historier om hvordan vi ble til, enten dette var gjennom et ekteskap, uforpliktet sex eller voldtekt.

Å si at to individer som er biologisk identiske har ulik verdi basert på omstendighetene rundt unnfangelsen tyder på et menneskesyn som ikke forankres i enkeltindividets ukrenkelige rett på liv, men et menneskesyn hvor verdien måles ut fra hvor aktuelt det føles for foreldrene å få barnet der og da. Mitt ståsted er at abort alltid er galt, selv ved voldtekt. Dersom voldtekt skal kunne rettferdiggjøre en abort må det i så fall forankres i at mennesket ikke har en verdi i seg selv ved å være menneske, men at verdi måles ut ifra interessene til de berørte individene eller det kollektive. Dersom moren ikke ønsker å føde, har fosteret ifølge denne logikken lavere verdi.

Er det galt å ta et menneskeliv? Ja! Er det galt å ta et menneskeliv inne i morens livmor? Nei.

Dette er synet som majoriteten har. Det er ingen diskusjon rundt de moralske aspektene ved å ta et menneskeliv, likevel er det noen menneskeliv som faller utenfor.

Allerede ved unnfangelsen er det dannet en zygote, den første cellen til det nye livet som har blitt dannet. Denne zygoten bærer selvfølgelig menneskelig DNA dersom foreldrene er mennesker. Livet som moren bærer er altså et separat liv med unikt menneskelig DNA. Likevel kan dette livet termineres uten at vi anser det som galt.

Begrunnelsene for dette kan være mange, men begrunnelsene som blir brukt for å rettferdiggjøre termineringen av livet i livmoren kan også brukes om mennesker utenfor livmoren. Si eksempelvis lave kognitive evner. Det finnes mange mennesker, enten det er små barn, gamle eller utviklingshemmede som har reduserte kognitive evner. Om et foster har lavere verdi basert på lave kognitive evner vil dette også gjelde for veldig mange andre mennesker. Likevel er det galt å drepe barn, gamle og utviklings- hemmede.

Om det faktum at foster er lite i størrelse, er grunnlag for å si det har lavere verdi vil i så fall menn generelt sett være mer verdifulle enn kvinner, tjukke mer verdt enn tynne og gamle mer verdt enn barn.

Om fosteret har lavere verdi fordi det ikke kan overleve på egenhånd er i så fall også barn opptil flere år i alder av lavere verdi enn de som evner å overleve på egenhånd. Dersom det er greit å ta livet av et foster fordi det ikke kan overleve på egenhånd vil det også logisk følge at det er greit å ta livet av små barn, utviklingshemmede og gamle mennesker som trenger å bli tatt vare på.

Dersom et liv har mindre verdi bare fordi det lever i morens livmor må dette begrunnes. Er det slik at en baby plutselig får mye høyere verdi rett etter fødsel og den hadde minutter tidligere, selv om de var identiske? Er det slik at plassering definerer verdi?

Argumentene som rettferdiggjør abort fungerer altså svært dårlig. I debatten jeg hadde med min bror på Skråblikk brakte jeg opp det argumentet jeg selv mener er det som veier tyngst, men likevel ikke stiller meg bak. Det beste argumentet for abort er at fosteret er såpass kognitivt underutviklet at den ikke vil oppleve aborten psykisk, men kanskje fysisk. Fostre som blir abortert vet ikke hva de blir fratatt, dette gjør det ikke riktig å frata dem livet.

Så jeg spør, hvilke gode argumenter har vi for å legalisere termineringen av livet i livmoren som ikke legaliserer drapet av enkelte mennesker utenfor?

Tekst: Ruben Møller

Podkasten Ruben refererer til i kommentaren:

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.