Fadderstyret ved UiA Kristiansand er opptatt av inkludering og det å føle tilhørighet. Ved studiestart i august er det mange nye studenter som kommer til Kristiansand, som ikke kjenner noen. Da er det viktig at de nye studentene får en fadder som kan vise dem universitetet og byen. Ikke minst er fadderen og faddergruppen viktig for å bli kjent med andre studenter.

Vi vet at det er mange unge som føler seg ensomme i studietiden, og vi har tro på at fadderuken kan ha mye å si for hvordan det sosiale livet er videre i studietiden. Derfor er vi helt avhengige av at folk melder seg som faddere.

OPTIMALT MED FADDERGRUPPER FRA SAMME KLASSE

Hvert år er det flere studier som ikke har nok faddere. Det betyr at nye studenter ikke får faddere som er fra deres studium og som gjør at de kan bli plassert i faddergrupper med studenter fra andre studieretninger. Vi i fadderstyret mener at det mest optimale er dersom man kommer i faddergruppe sammen med studenter som man skal gå i klasse med. Vi tenker at det vil være enklere å gå i forelesninger dersom man kjenner noen litt fra før av. Da har man kanskje noen man kan sitte med i forelesning og være sammen med i gruppeoppgaver. Denne typen relasjoner har mye å si for å føle seg inkludert.

MELD DEG SOM FADDER!

Det å være fadder er veldig gøy, sosialt og spennende. Som fadder får du delta på konserter, arrangementer og andre sosiale ”happenings”. Du får møte nye mennesker og stifte nye bekjentskap. Dersom du vil være med på å gi nye studenter en varm velkomst, møte nye mennesker, skape nye minner og være med å forme en fantastisk tid for andre folks liv, så meld deg som fadder! Du vil gjøre en viktig jobb, og samtidig ha det gøy. Så snakk med vennegjengen og meld dere opp som faddere sammen, eller meld seg som fadder alene.

Fristen for å melde seg på er 12. april, og man melder seg ved å bruke påmeldingsskjemaet som ligger på UiA sine nettsider:
www.uia.no/student/fadderordningen/bli-fadder

Tekst: Isabella Hansen, fadderansvarlig ved Fadderstyret Kristiansand
Foto: Andreas Guthe

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.