Jeg kommer opprinnelig fra Syria, som jeg flyktet fra i 2015 til Hellas. Før jeg kom til Hellas, tenkte jeg aldri på frivillig arbeid, og trodde ikke på at det kunne gjøre en forskjell.

Men da jeg bodde i Hellas, i en flyktningeleir i et år og fire måneder, begynte jeg å jobbe som frivillig. Jeg måtte fylle ventetiden med noe som var godt. Senere skjønte jeg hvor viktig frivillighet er.

 Hva er frivillighet? 

Det finnes mange forskjellige definisjoner, men alle definerer det som et arbeid som tar sikte på å betjene mennesker uten å bli tvunget, betalt eller spurt.  

I vår tid er frivillig arbeid en stadig økende aktivitet, og spesialt blant eldre mennesker, på grunn av at de vil bruke tiden sin på å være aktive hele tiden. De fleste studiene som er gjennomført om dette temaet, illustrerte at frivillig arbeid ofte er forbundet med bedre helse og selvtilfredshet.  

Hvorfor driver folk med frivillig arbeid? 

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som frivillig. Selv om man jobber som frivillig for å hjelpe andre, finnes det mange grunner til at man bør være frivillig. Her mine grunner: 

  • Få nyttig arbeidserfaring som senere kan føre til en betalt jobb. Et eksempel kan være å gjøre noe for en organisasjon eller på universitetet mens du er arbeidsledig. Det kan hjelpe deg å utvikle dine ferdigheter og kunnskap. 
  • Finn ut hva en bestemt jobb vil innebære. Frivillig arbeid kan være en god måte å finne ut hva type jobb du liker, før du bestemmer deg for å gjøre en forpliktelse til den karriere du vil ha. 
  • Få nye venner. Frivillig arbeid gir muligheter til å møte nye mennesker som kommer fra forskjellige bakgrunner, og man kan få venner for livet. 

Frivillighet har absolutt stor betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet

Frivillighet er en av bærebjelkene i samfunnet vårt. Det skaper mangfold, løser utfordringer, og gjør en forskjell i menneskers liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet viser solidaritet mellom folk. Flyktningkrisen har vist betydningen av frivillighet, og at solidariteten fremdeles ligger i den norske ryggmargen. 

 Til slutt vil jeg gjerne si hva frivillighet har gjort for meg 

I Syria har jeg jobbet som økonomileder og min erfaring kommer fra økonomi, men arbeidet som jeg har gjort i Hellas som frivillig har gitt meg muligheten til å jobbe hos Redd Barna som kulturell megler. I tillegg lærte jeg mange forskjellige perspektiver om det vestlige samfunnet. Men først og fremst møtte jeg hyggelige mennesker og venner, som har blitt en viktig del av mitt liv. 

I Norge er jeg frivillig hos Redd Barna på et prosjekt som heter En God Nabo i Kristiansand. Jeg, og to andre, jobber som frivillige med en flyktningfamilie. Vi hjelper dem med å bli kjent med det norske samfunnet og bidrar til at barna får holde på med fritidsaktiviteter. Men samtidig blir jeg kjent med det norske samfunnet, kommer nærmere nordmennene, og får nye hyggelige venner. 

Tekst og foto: Mohammed A. Mohammed, praktikant i STA

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.