Sommeren er på hell og studentene gjør på nytt sitt inntog på universiteter og høyskoler. For noen er studietilværelsen et velkjent liv, mens for andre er dette det første kapittelet i en ny periode av livet. Uansett kommer mange til skolen med ambisjoner om å gjøre det bra på studiet sitt og forhåpentligvis komme ut i andre enden utstudert og klar for arbeidslivet.

Det er prisverdig å ønske å være flink student, men det er viktig å huske på at det ikke nødvendigvis er på lesesalen man tilegner seg den nyttigste lærdommen. Pensumbøker lærer deg for eksempel ikke hvordan du kan anvende kunnskapen i praksis eller gir deg erfaringen for å klare deg som arbeidstaker. Det er ikke først og fremst på lesesalen at du får utfordret deg og utviklet seg som person, eller får knyttet bånd med nye venner. Derfor er det så viktig at du finner noe å engasjere deg i også utenfor studiene. Det er nettopp dette engasjementet som gjør deg til student og ikke bare studerende.

Spire

Jeg er en av dem som alltid har hatt mye å gjøre ved siden av studiene. Ofte har det vært så gøy at studiene kanskje ikke har blitt prioritert så høyt som det burde. Samtidig har den kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom engasjementet mitt mange ganger hjulpet meg til å være en bedre student, ved at jeg har fått nye perspektiver på fagstoffet og har måttet lære meg å disponere tiden min godt.

GMO-aksjon

En av fordelene ved å være engasjert i en organisasjon er erfaringene du selv opparbeider deg, som du kan dra nytte av resten av livet. Du lærer mye om samarbeid og du får definitivt prøvd deg på ting du ikke har gjort før. Men kanskje minst like viktig er følelsen av at du er med på noe større enn deg selv. Og hvis organisasjonen er idealistisk: at du gjør en liten forskjell i den store verden. Akkurat denne følelsen er det som motiverer mange unge mennesker til å bruke mye av fritiden sin i organisasjonen jeg er med i: miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire.

1. mai-tog, Solidaritet mellom generasjonene

Hva er det som forårsaker urettferdighet i verden? Hva er det som er årsaken til at nesten en milliard mennesker lever i sult selv om vi har mer enn nok mat til å dekke behovene til hele jordens befolkning? Hvorfor slipper rike land unna med å ikke gjøre nok for å forhindre klimaendringer samtidig som det er de fattigste som lider mest? Hvorfor blir de rikeste alltid rikere mens de fattigste må kjempe for å overleve? Hvorfor trumfer alltid ønsket om raske penger hensynet til miljø og natur? Og ikke minst: hva kan vi gjøre for å endre det?

Mari Gjengedal

Disse og mange andre spørsmål jobber de aktive i Spire med. Vi ønsker både å spre kunnskap og informasjon til så mange som mulig om viktige temaer knyttet til utvikling og miljø, samtidig som vi vil endre politikken som forårsaker problemene. Som engasjert i Spire kan man gjøre utrolig mye spennende og bruke evnene sine på de måtene som engasjerer mest. Man kan for eksempel delta på internasjonale klimaforhandlinger, eller jobbe for at det lokale kommunestyret innfører mer miljøvennlig politikk. Man kan jobbe for å innføre kjøttfrie mandager i universitetskantinen, arrangere filmkvelder og debatter, lage fotoutstilling, ha matlagingskurs med bærekraftige råvarer, skrive blogginnlegg, arrangere konserter, gjennomføre aksjoner, skrive leserinnlegg i avisene eller organisere store informasjonskampanjer. Spire er en organisasjon det er lett å bli kjent med, og hvor man raskt kan påvirke. Man kan prøve seg som lokallagskasserer, utvikle lederegenskapene sine, eller bare få en arena hvor man kan gjennomføre ideene man har. Man får også et sted å treffe andre som har samme interesser som seg selv.

Organisasjonserfaring som den du får i Spire kan ofte være det som gjør at du skiller deg ut blant de andre søkerne til drømmejobben. Men enda viktigere er det at du får lære mer om både deg selv og om verden, og kanskje også får minner og venner for livet. Spire vil starte lokallag i Kristiansand, og vi begynner med å ha et åpent møte for alle nysgjerrige onsdag 13. august på campus kl 15, rom HU 022.rom B2 006 onsdag 13. aug kl.15:00rom B2 006 onsdag 13. aug kl.15:00rom B2 006 onsdag 13. aug kl.15:00 Jeg håper du har lyst til å bli med! Tekst: Mari Gjengedal, leder i Spire, www.spireorg.no Foto: Mari Gjengedal og Kjerstin Gjengedal – red@unikumnett.no

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.