Svaret på dette spørsmålet bør og kan du selv være med å påvirke.

Arbeidslivet i dag er preget av midlertidighet, ufrivillig deltid, innleie og stor konkurranse om stillingene. Jobbsøkermarkedet er arbeidsgivers marked. For et par år siden i Oslo ble en fast stilling i ferskvaredisken på Meny utlyst, noe som resulterte i over 1200 søkere. Jobben gikk til en med mastergrad i økonomi. I storbyene er det vanskelig å få arbeid, og enda vanskeligere å få fast arbeid. Slik var det ikke da foreldregenerasjonen skulle ut i arbeidslivet. De gikk etter to års utdanning rett inn i faste stillinger, ofte stillinger det i dag kreves mastergrad og 5-10 års erfaring for.

Det er forskjellige grunner til at utviklingen har gått i denne retningen – to av dem er politikk og organisasjonsgrad. Høyre-politikken er sterkt preget av en prioritering av arbeidsgivernes ønsker om å øke profitt. Dette forsvares med at en rikere bedrift vil ha et ønske om å ekspandere og derfor ansette flere. Statistikk og forskning viser likevel det motsatte, hverken i Norge eller i USA fører denne politikken til flere arbeidsplasser.

Det andre er organisasjonsgrad – nemlig prosentandelen av dem i arbeid som er organisert i en arbeidstakerorganisasjon, et fagforbund. Det er arbeidstager-organisasjonene som kjemper frem gode og riktige lønnsvilkår. Et skjev-fordelt arbeidsliv hvor makten er størst hos arbeidsgiverne får vi når organisasjonsgraden er lav, imens den er høy hos arbeidsgiverorganisasjonene. I dag er under 50 % av arbeidsstyrken medlem av et fagforbund – noe som er bekymringsverdig.

LO er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, og har i over 100 år kjempet frem de rettighetene vi har i arbeidslivet i dag. Takket være LO har vi 8 timers arbeidsdag, sykepenger, ferie, feriepenger, arbeidsledighetstrygd, en lønn å leve av og mye mer. Det trygge arbeidslivet vi har i dag står likevel i fare. Mange arbeidstakere forstår ikke at de gode arbeidsvilkårene må kjempes for kontinuerlig, og er avhengig av makten som ligger i en sterk fagbevegelse med høy organisasjonsgrad.

Uten denne makten får vi de lange jobbsøker-køene, midlertidighet, innleie og ufrivillig deltid. Dette er ikke det arbeidsmarkedet studentene fortjener å møte. Studenter fortjener et arbeidsliv som ser deres verdi, og møter dem med åpne armer. I Norge skal man ikke stå med hatten i hånden å trygle om en innleie-jobb på 50% som kundeservicemedarbeider, når man har mastergrad og 400 000 i studielån. Som studenter er vi morgendagens arbeidsliv – og da må vi sammen kjempe for at det skal være et arbeidsliv oss verdig. Denne kampen kan vi som studentmedlemmer i LO kjempe fra universitetet.

Organiser deg!

Ønsker du å bli medlem, eller bare har spørsmål – ta kontakt!

Facebook: LO Student Agder

e-post: ingelin.bergvall@lo.no

tlf: 94472973

Tekst: Ingelin Bergvall, faglig ungdomssekretær i LO Agder og student ved UiA

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.