I 2007 skrev Nassim Nicholas Taleb boken The Black Swan. Temaet i boken var uforutsigbare hendelser som får store konsekvenser for samfunnet. Uttrykket svart svane stammer fra den romerske poeten Juvenal som levde i det andre århundret. På den tiden var man i Europa overbevist om at svarte svaner ikke eksisterte. Uttrykket er blitt mye brukt den senere tid for å beskrive den krisen vi er midt opp i nå. Men er nå koronakrisen egentlig en svart svane?

Riktignok er det mange som ble tatt på sengen, men både Verdens helseorganisasjon og anerkjente epidemiologer har lenge varslet at en pandemi uunngåelig ville inntreffe, men at det var umulig å forutsi nøyaktig når. Hva konsekvensene ville bli for samfunnet, var også relativt forutsigbart. Oppfordringer om å forberede seg på en pandemi har ikke manglet, men i rekken av mulige trusler har ikke denne nådd opp i konkurransen om oppmerksomhet. Heldigvis har vi på UiA arbeidet mye med beredskap den siste tiden, og vi hadde faktisk allerede en pandemiplan fra 2007 som vi kunne ta frem og arbeide etter. For å være ærlig, jeg synes vi har håndtert situasjonen ganske bra. I tillegg til å få på plass et digitalt undervisnings- og eksamenstilbud, har vi vært med på å produsere utstyr til helsevesenet, lånt ut sykesenger, og både studenter og ansatte har stilt seg til disposisjon for å avlaste sykepleiere i regionen.

Selv om koronakrisen ikke fortjener betegnelsen svart svane, er Talebs hovedbudskap verd å ta med seg. Han mener nemlig at vi må opparbeide resiliens, eller motstandskraft, for å kunne håndtere de negative konsekvensene av uventede hendelser. Slik sett kan vi se på denne krisen som en øvelse for fremtidige uventede hendelser, for de vil nok komme. Faren for at konsekvensene av disse blir enda mer alvorlige enn konsekvensene av korona-krisen er absolutt til stede. Som organisasjon må vi fortsette å arbeide med beredskap også når denne krisen er over. Vi må trekke lærdom av det vi har gjort, og øve oss på mange forskjellige scenarier slik at vi vet nøyaktig hvem som skal gjøre hva i ulike typer situasjoner.

Som studenter kan dere også trekke lærdom av denne situasjonen. Deres tilpasningsdyktighet er blitt satt på prøve. Jeg håper og tror at dere har oppdaget nye sider av dere selv, og at dere har funnet gode løsninger for å gjøre det beste ut av situasjonen. Øvelse i å håndtere uventede hendelser står nok ikke oppført i læringsutbyttebeskrivelsene til noen av våre studieprogram, men dette er en kompetanse som dere trygt kan si dere har tilegnet dere i løpet av de siste ukene.

Tekst: Sunniva Whittaker

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.