Har du husket å stemme ved valget? Årets valg til Studentparlamentet er i gang for fult. Fristen for å avgi din stemme er 31. oktober, så her er det bare til å logge deg inn på fronter for å avgi din stemme slik at du kan få en bedre studiehverdag.

Forrige uke feiret Studentsamskipnaden i Agder (SiA) at studentene i Agder var de mest fornøyde studentene i Norge. En undersøkelse gjort av de fleste studentsamskipnader i Norge, resulterte i delt førsteplass på studenttilfredshet sammen med studentene i Bergen (SiB).

Å komme på første plass er kanskje ikke så rart når man tenker på de fasilitetene vi har på universitetet med nyoppusset kantine, bokhandel på begge campus, to store bibliotek med mer. Å være student på Universitetet i Agder er noe man skal være stolt av. Og i tillegg til alt det UiA kan tilby studentene her og nå, kan Universitetet også by på mange karriereveier videre i livet etter studieslutt.

I disse dager er det valg av nytt Studentparlament, og omtrent 50 studenter har sendt inn sitt kandidatur og stilt til valg. Studentparlamentet skal bestå av kandidater fra alle de seks fakultetene og fra Avdeling for lærerutdanning. Antall kandidater fra hvert fakultet/avdeling gjenspeiles i antall studenter på fakultetet/avdelingen. Totalt skal kandidatene etter endt stemmeperiode fylle opp 25 faste plasser i Studentparlamentet. Studentene som har stilt til valg har fremmet ulike kampsaker de vil kjempe for dersom de blir valgt. Noen har stilt til valg med kampsaker om å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom foreleser, studenter og næringslivet mens andre har stilt til valg for å få flere leseplasser og bedre bookingsystemer. Én ting alle kandidatene har til felles er at de ønsker å gjøre din hverdag som student på UiA bedre.

Som nevnt innledningsvis er studentene i Agder de mest fornøyde i landet. Er det da noen vits i å stemme kandidater inn i Studentparlamentet? Dersom du er fornøyd med at 11.032 studenter skal kjempe om 645 leseplasser er det ikke vits i å stemme ved studentvalget. Men dersom du derimot ønsker å kunne studere og lese til eksamen på campus, burde du sette av ett minutt til å avgi din stemme. Dersom du ønsker at kantinen skal ha lengre åpningstider eller om du ønsker å lese lenger enn til klokken 20.00 på biblioteket synes jeg at du skal logge inn på Fronter etter å ha lest dette og avgi din stemme.

Selv om studentene på Sørlandet er kåret til landets mest fornøyde studenter, kan vi alltid bli mer fornøyde. Vi kan alltid få et bedre læringsmiljø med flere leseplasser og bedre plass på campus, vi kan alltid forbedre de ulike studieretningene og de ulike emnene som tilbys.

Det er studentene som er majoriteten av universitetet, og det er dermed viktig at studentene blir hørt i alle mulige ledd og det er derfor det er viktig at de beste kandidatene blir stemt inn i Studentparlamentet. Ved siste måling har 12,7 % stemt ved studentvalget som da tilsvarer 1364 av alle stemmeberettigede studenter på universitetet. Dersom du ønsker en enda bedre studenthverdag og et enda bedre læringsmiljø enn det er i dag, så ber vi i STA deg om å bruke ett minutt av livet ditt på å stemme frem den eller de kandidatene som du ønsker at skal representere deg i Studentparlamentet.

Håper du tar deg tid til å la andre forbedre din studiehverdag.

Tine Borg
Nestleder i Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Tekst: Tine Borgnett@unikumnett.no
Helen Mehammer  – nett@unikumnett.no

Foto: STAnett@unikumnett.no

Forfatter

, , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.