I respons til “UIA MØTER KRITIKK FOR Å BRUKE Q42” fra November 2019-utgaven av Unikum. 

Å kalle Filadelfia anti-homo er som å kalle abortmotstandere anti-kvinner. Det er å misrepresentere hva de faktisk tror, mener og utøver. Filadelfia er helt klart dypt konservative. Dette betyr ikke at deres syn er anti-homo. Ettersom den anonyme personen ikke legger frem flere enn to kriterier for å være anti-homo gjør jo dette at nesten alle kristne menigheter kan bli stemplet som dette. 

Filadelfia er ikke de eneste som tror at sex er ment mellom mann og kvinne. De er heller ikke de eneste som nekter mennesker som lever ut sin homofile legning å få lederstillinger. Det er teknisk sett bare det siste kriteriet som kan kvalifiseres som diskriminerende ettersom det første ikke nødvendigvis gir noen diskriminerende utslag. 

Å tro at alle kristne menigheter diskriminerer mennesker for å ikke leve perfekt viser en grundig misforståelse av kristendommens tanke om nåden alene. 

Selv om det selvfølgelig finnes kristne som tror at folk som lever i homofili ikke kan være frelst, er det likevel mange kristne, i Filadelfia Kristiansand inkludert som tror at nåden alene kan frelse. Og gitt at homofilt samliv er en synd, ekskluderes ikke nødvendigvis de homofile fra frelsen.  

Det er også viktig å ta i betraktning at det ikke er synet på sex og samliv som forener de kristne. Det er troen på Gud som forener dem. Deres syn på homofili er et biprodukt. Det å karakterisere en menighet som anti-homo er å svartmale alle dens medlemmer som diskriminerende mot homofile, noe som slettes ikke er realiteten.

I kontrast, er Nordfront en organisasjon som forenes nettopp på basis av hvit nasjonalisme. Og det å sammenligne en åpen rasistisk organisasjon med en menighet som bare inneholder spor av diskriminering, er lavmål. Spesielt gitt at kristnes intensjoner er gode overfor gruppen de anklages for å diskriminere. 

Så til poenget; Burde UiA avslutte obligatoriske konferanser på Q42? Om de ønsker det, så er det i deres fulle rett. Men er det i tråd med deres verdier? Trolig ikke på den basisen vedkommende viser til. 

Men er det ikke tenkelig at en organisasjon som kjemper for mangfold også verdsetter trosfriheten?  

Er det ikke tenkelig at en organisasjon som kjemper for mangfold vil kunne tolerere tro og meninger som ikke overensstemmer med sine egne, gitt at det forblir meninger og ikke handlinger?  

Blir det riktig å anklage Filadelfia for å ikke være åpen for mangfold, rett etter du har fordømt deres abortsyn som er langt mer mangfoldig enn det sekulære alternativet? 

Og forresten, hvor fikk du idéen om at UiA oppfordrer til å legge igjen penger i “Filadelfia-kantina”?

Det eneste kritikkverdige her er at folk som lever i homofili ikke kan få lederstillinger. Men ettersom alle mennesker som lever i «aktiv synd» ikke kvalifiseres til lederstillinger, kan vi ikke karakterisere dette som diskriminering av homofile, til tross for at det går ut over homofile.  

For å utdype poenget mitt vil jeg trekke frem en hypotetisk person som har en lederstilling. Denne personen er en tyv som regelmessig stjeler og er åpen om dette. Denne personen blir naturligvis fratatt lederstillinger sin. Ikke basert på sitt materialistiske begjær, men basert på en livsførsel som ikke er i tråd med deres syn. Nå prøver jeg på ingen måte å si at det å leve i homofili er like ille som å stjele. Dette er ettersom homofilt samliv ikke går ut over andre mennesker. Jeg vil også gå så langt som å si at Filadelfia har et litt for stort fokus på gjerninger og hellig livsførsel. Men selv om jeg er uenig med Filadelfia i enkelte ting vil jeg likevel forsvare deres rett til sine egne meninger. 

Og til deg vil jeg si med ord lånt fra Voltaire: “Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.” Ingen mennesker er enige i alt. Å tolerere meninger er og har hele veien vært en viktig del av fundamentet vesten har blitt bygd på. Vi har forlatt primitiv gruppetenkning hvor vi skiller oss fra de som tenker annerledes. La mennesker eksponeres for meninger de ikke er enige i. Det er sunt og ufarlig til tross for at noen kan føle seg krenket. Og ettersom studentene ikke engang eksponeres for noen meninger eller symboler i denne saken vil jeg påstå at de som ikke ønsker å delta i konferansene er nettopp det Fædrelandsvennen kalte «fintfølende».  

Jeg vil avslutningsvis si at dersom Kilden er ledig i fremtiden, så er det ingenting i veien for å ha konferanser der. Men Q42 er et bedre alternativ enn å avlyse. 

Tekst: Ruben Møller

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.