Tenk deg en studiehverdag, en studiehverdag hvor alle studentene får sensur til riktig tid, og attpåtil en god begrunnelse på eksamen når man først etterspør det. En slik rosenrød studiehverdag er det dessverre bare en del av oss studenter som får oppleve.

Om man har vært i gamet en stund vet man at det slett ikke er noen ny diskusjon, hvordan universitetet skal klare å gi sensur til riktig tid og sikre gode begrunnelser til eksamen. Saken er nok en gang oppe denne våren, og nå hos NRK Sørlandet med tittelen ”Manuell feil gjorde at Hanne strøk på eksamen – Nå krever studentorganisasjonen  tiltak”. Nok en gang krever vi tiltak, nok en gang får vi tilbakemelding fra universitetet på at de ønsker å blir bedre, og nok en gang stiller vi i studentorganisasjonen det betimelige spørsmålet: hvorfor kan undervisere levere forsinket sensur- uten større sanksjoner, når studentene får stryk bare de streifer minuttet etter deadline?

La oss understreke at å få sensur i riktig tid, eller en tilstrekkelig begrunnelse på eksamen ikke er urimelige krav, det er lovfestet. Vi setter derfor spørsmålstegn til at universitetet ikke er mer på banen, med gode systemer som sikrer kvalitet i studenters begrunnelser og vurderingssituasjon. Vi setter også spørsmålstegn til hvordan universitetet ønsker at studentene omtaler institusjonen. Vi vil påstå at situasjoner hvor studenter gjentagende opplever forsinket sensur eller dårlig kvalitet på tilbakemeldingene gir en negativ innvirkning for omtalen utad. Vi mener også at det påvirker den den formelle og sosiale kontrakten mellom oss studenter og universitetet – hvor en konsekvens er at tillit settes på prøve.

Selv om både universitetet og studentorganisasjonen har en del å ta tak i for å løse flokene vi står overfor, skal vi ikke svartmale situasjonen helt. Vi vet at problemstillingene gjelder en minoritet av studentene, og at vi har ansatte som både gir gode begrunnelser på eksamen og sensur i riktig tid. Vi vet også at universitetet vårt etterstreber høy kvalitet. Det er nettopp derfor vi i studentorganisasjonen tør å ta tak i de vanskelige problemstillingene, fordi vi litt etter litt finner de felles løsningene –  for å gi lik utdanningskvalitet til alle.

Studentorganisasjonen i Agder (STA) krever nok en gang tiltak. Vi ønsker en studiehverdag hvor hele studentmassen skal være så heldige å få sensur i riktig tid, og god begrunnelse på eksamen. Vi krever tiltak, og her er STAs topp tre konkrete forslag:

1.   Interne retningslinjer for innhold i begrunnelse

2.   Innføring av bot-system når sensuren er forsinket på instituttnivå

3.   Automatisk begrunnelse

Det er intet revolusjonerende nytt, men et sted å begynne.

Tekst: Benedicte Nordlie, STA
Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Les også: Når kvalitet bare gjelder noen […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.