Debatten om reservasjonsretten for fastleger fremviser fastlegene som offeret i saken om abort, men vi må alltid huske på at pasienten må være i fokus i det norske helsevesenet.

En så viktig avgjørelse som abort tar pasienten på sitt eget grunnlag, og verken legen eller andre har noe med det å gjøre. For å oppnå kvalitet og sikkerhet overfor pasienten er det nødvendig at legers personlige meninger, tro og samvittighet uteblir.

Hilde Kristin Steen

Når det kommer til abort har man ikke tid til forsinkelser i primærhelsetjenesten. Oppdager man graviditeten først etter for eksempel 2 måneder, har man begrenset med tid. Det å stå i kø til en lege som viser seg å ha reservert seg, for så å finne ny lege, vente på time på nytt osv, vil man ikke ha tid til. Pasienten vil heller ikke ha tid til å klage legen sin inn til fylkeslegen hvis hun er misfornøyd med behandlingen. Alle leger må kunne henvise sin pasient for å få best mulig flyt i dette.

Det vil alltid være aspekter ved en jobb man ikke liker, men det betyr ikke at man kan velge å la være å gjøre det. Hvorfor skal leger ha rett til å reservere seg i et fagfelt med over 40 spesialiseringer, når for eksempel politi ikke kan reservere seg mot å transportere asylbarn til flyplassen?

Med reservasjonsrett- eller mulighet, vil det kunne bli et by/bygde-skille. Dette vil føre til at leger som har reservert seg, ikke får jobb hvis de er de eneste fastlegene i distriktet. Dette vil da si at reservasjonsretten ”bare kan gjelde i byene”, noe som er en urettferdig og uønskelig fordeling.

Anne-Marie Steen

Er det lov til å la sin egen religion innvirke i så stor grad i et yrke, hvis religionen ikke er en del av yrkesutøvelsen, som for eksempel prest? Vi har ikke en statskirke i Norge i dag, og kan da heller ikke la kristen eller annen tro påvirke utøvelsen av en offentlig ansatts arbeid i så stor grad.

Reservasjonsretten problematiserer en avgjørelse og prosess som er vanskelig nok i utgangspunktet. Og det er viktig at vi alltid har individet i sentrum. Legers samvittighet er ikke viktigere enn pasientens rettigheter.

Tekst: Anne-Marie og Hilde Kristin Steen (Unge Høyre) – red@unikumnett.no

Foto: Privat

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.