Studietiden kommer med mange utfordringer, men belønningen for å engasjere seg er stor. Student er noe man kun er en gang, grip muligheten og gjør det beste ut av ditt liv som student.

I lys av resultatene i forbindelse med Studentenes helse- og trivsels undersøkelse (SHoT) er det blitt fokusert mye på hvilke utfordringer man står overfor. Eksamensangst, drikkepress og psykiske plager er blant tingene som trekkes frem. Det går ikke en eneste dag uten at vi studentpolitikere blir påminnet om hvilke utfordringer vi møter for å sikre at alle studentene i Agder har det tilbudet man har behov for. Det er vår oppgave å jobbe for å bedre dine rettigheter og muligheter som student, og det jobber vi aktivt for å få til.

Ensomhet er også noe som trekkes frem. Hver tredje student oppgir at man har følt seg ensom i løpet av studietiden. Dette er et stort problem man må ta tak i. Vi i Velferdstinget bevilger årlig flere millioner kroner til drift av studentaktiviteter og linjeforeninger, nettopp for å sikre at alle studenter skal ha mulighet til å ha et sosialt nettverk ved siden av studiene.

SHoT belyser den problematikken vi studentpolitikere må forholde oss til. Det er en viktig kartlegging av hvordan studentmassen opplever det å være student i Agder. Vi som studentpolitikere ønsker å se forbi resultatene, og se på hva vi kan gjøre for å forbedre din hverdag som student. Vi tror på at Kristiansand og Grimstad kan være mer enn bare byer med mange studenter i, vi tror på at det kan være studentbyer. For å få det til er det vesentlig å ha et godt helsetilbud, et godt treningstilbud, et godt kulturtilbud m.m

Midt oppi disse resultatene er det viktig å huske på at det også er ditt ansvar som student å engasjere deg. Velferdstinget, SiA og studentdemokratiene ved de forskjellige institusjonene legger grunnlaget for tilbudet du som student kan forholde deg til. Det er din oppgave bruke disse tilbudene for alt de er verdt.

Vi studenter er alle ulike, og har forskjellige verdier og interesser. Vi i Velferdstinget jobber aktivt for å ivareta alles standpunkt, verdier og interesser. Mitt tips som leder av Velferdstinget er å engasjere deg i det som måtte passe for deg, enten det er i en linjeforening, en studentaktivitet eller i studentpolitikken. Det kan ofte være skummelt å kaste seg ut i noe nytt, men husk at vi er like avhengig av ditt engasjement, som du er avhengig av å engasjere deg.

Studentlivet kommer med mange utfordringer, enten det er økonomi, pyskiske plager, sosialt press, ensomhet eller andre ting som kan være belastende. Samtidig byr studentlivet på mange positive erfaringer og opplevelser. Det er nettopp disse som er viktige å ta vare på. Studietiden kommer kun en gang i livet. Vi studentpolitikere danner grunnlaget for din studentvelferd og gir deg mulighet til å gjøre det DU vil. Nyt studietiden og alt den har å by på. Tørr å by på deg selv, tørr å ta sjanser, det er noe du ikke kommer til å angre på.

Tekst: Roy Skjæveland, leder av Velferdstinget i Agder.

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.