I et forsøk på å gjøre økonomien mer konkret og vitenskapelig har økonomer mistet tilhørighet til sine samfunnsvitenskapelige røtter.

Hva er en økonom? Har du noensinne møtt en utdannet økonom, si; fra UiA, og hørt hva vedkommende definerer seg som? Svaret, vil jeg gjette, et dypt sukk og et eller annet om finansielle kalkyler, skatterett eller organisasjonsteori. Og ingen av disse svarene ville være feil. På UiA kan du få en siviløkonomgrad etter å ha tatt fag som coaching, kontraktsrett og culture and ethics. Det finnes professorer som snøfter og kaller dette ‘myke fag’, likefremt blir man like mye siviløkonom som om man hadde valgt finance theory eller skatterett.

Det som mangler fra økonomifaget, ikke bare på UiA, men på de aller fleste institusjoner som utdanner økonomer, er Keynes, Adam Smith, Minsky, Marx. Du vet, de som de aller fleste lekfolk forbinder med økonomi. De som forsøkte å forklare mekanismene i markedet fra et litt annet perspektiv enn matematikk. I finance theory får du lært hvordan prissettingsmetoden og deres derivater meget effektivt kan prissette både gjeld og verdier i fremtiden. Men du lærer ikke hvorfor disse metodene ikke forutså et krasj på børsen.

Økonomi har hoppet over ex.phil, i stedet har vi førsteårs-faget etikk og økonomisk tenkning for økonomer. På 7.5 studiepoeng skal du altså dekke to hundre år med kumulative økonomiske teorier, samt etiske utfordringer. Faget er åpenbart ment som et introduksjonsfag, problemet er at resten av mastergraden er fullstendig blottet for temaet. Keynes forsvant like fort som han dukket opp, i en YouTube-video foreleseren viste for å vise motsetningene mellom han og laissez-faire økonomen Hayek, i videoen bokset de og hadde rap battle.

Så hva er egentlig en økonom? Vår gode rap-battle venn Keynes hevdet en økonom både måtte være en matematiker, statsviter, historiker og filosof for å takle de spørsmålene man møter dersom man skal jobbe med økonomi. Så må det nevnes at man, i markedsideologien tro, utdanner økonomer for i dag. Ingen fra UiA kommer noensinne til å bli Keynes, de vil jobbe med langt mer praktiske kvaler, hvor kunnskap om validering blir mer viktig enn Marxs historiske materialisme. Det er vel kanskje derfor faget History of financial crisis er blitt byttet ut med tilbud om IT-fag på masteren.

Nok en gang må Keynes vike for YouTube og fremtiden. Problemet ligger i at alle institusjoner i Norge tenker det samme. Riktignok kom ingen Keynes fra Norge, men Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo er da norske, de vant til og med nobelpriser i økonomi. Siden den tid har dog studiet blitt mer matematisk innrettet, og nobelprisene har gått til både psykologer og filosofer. Markedskreftene som presser frem et mer strømlinjeformet studie har vi ikke lenger noen verktøy for å forklare, de fagene er nemlig ikke hva næringslivet trenger akkurat nå. Anekdoten ligger i at når jeg søkte utveksling til England fant jeg ikke nok fag som var ulike de jeg selv hadde gått på UiA, de hadde til og med de samme navnene.

Økonomistudiet har gått langt fra Adam Smith, men så var han egentlig en moralfilosof, og ikke økonom uansett.

Tekst: Roar Frivold Skotte
Foto: EconStoriesaa

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.