Det var inspirerende å lese Jacob Haugmoen Handegards innlegg i forrige nummer av Unikum, der han skriver om verdien av å kunne språk, og om hvordan «språk åpner dører» til verden.

Det er riktig at UiA er en av ikke altfor mange norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning i til sammen fire europeiske språk – engelsk, fransk, spansk og tysk.

Tale M. Guldal, instituttleder Fremmedspråk og oversetting.

I tillegg til årsstudier, bachelor- og masterutdanning og språkfag i lærerutdanning, tilbyr vi også Business English, som har vært et populært emne i mange år.

Nytten av å kunne fremmedspråk kan ikke undervurderes. Det å kunne språk gir ikke bare en rikere tilgang på informasjon, men det åpner også døren til kulturopplevelser som man ellers ikke hadde hatt tilgang til. I tillegg er Norge en liten, åpen økonomi som er helt avhengig av internasjonal handel. I et slikt perspektiv vil det å sikre studenter muligheten til å lære seg språk, være et demokratisk, kulturelt og økonomisk fortrinn for Norge. Å gi flere UiA studenter muligheten til å tilegne seg språkkunnskaper er derfor ikke fremmed for oss.

I forbindelsen med opprettelsen av det nye Senteret for læring og undervisning utredes det hvilke ferdigheter studenter bør ha på tvers av studieprogram. Det kan være naturlig å se på et fremmedspråktilbud innenfor denne rammen. Her kan vi kan la oss inspirere av for eksempel NTNU. De har utviklet begynneremner i språk for studenter fra andre studieprogram som gir grunnleggende språkferdigheter og innblikk i kultur og samfunnsliv.

UiA-studenter som kommer tilbake fra utvekslingsopphold i utlandet og kan beskrive verdien av språk så tydelig som Handegard gjør, representerer viktige og verdifulle stemmer for UiA. Og utfordringen han gir oss vil vi gjerne ta. Den passer godt nå som vi fra vårt fakultet og institutt allerede er i gang med å tydeliggjøre verdien og relevansen av humaniora generelt, og språkfag i særdeleshet, ved UiA som en oppfølging av Humaniorameldingen.

Tekst: Sunniva Whittaker, dekan Humaniora og pedagogikk, og
Tale M. Guldal, instituttleder Fremmedspråk og oversetting

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] også: Språk representerer viktig kompetanse, en kommentar fra […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.