Årets siste utgave av Unikum er ute, og i tradisjonen tro ønsker STA-styret å mimre tilbake på året som er gått. Det er rart hvor fort tiden flyr; det virker som i går at nåværende styre stod klare til å ta fatt i arbeidet med å sikre studentenes rettigheter ved UiA.

Året som har gått har bestått av både lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. STA-styret har fått være med på reiser både innad i Norges landstrakte land, samt til spennende land som Polen, Irland, Canada og England. Det er utrolig hvor mange nye impulser og innfallsvinkler man tar med seg inn i eget arbeid etter en tur utenfor UiAs campuser. Det er givende å møte andre mennesker med felles mål om å gjøre universitets- og høyskolesektoren enda bedre for både ansatte og studenter. Det er jo nettopp kjernen i hva vår arbeidshverdag går ut på: det å se hva som funker og hva som ikke funker på UiA, og finne de gode løsningene underveis på denne reisen.

For det er det dette siste året har vært -en reise. En reise som har gitt styret mulighet til å ta del i store og små spørsmål på UiA. Hvem skal være de nye viserektorene? Hvordan skal UiA bidra inn på bærekraftsmålene? Hvordan skal vi booke grupperom på UiA? Hvordan skal vi kildesortere? Skal vi ha obligatorisk begrunnelse på eksamener? Hvordan skal vi skape et mangfoldig universitet? Hvordan skal vi best benytte tillitsvalgte som den ressursen de er? Spørsmålene styret har jobbet med det siste året strekker seg over et langt spekter – noen store og noen små, men alle har til felles å skape en bedre studiehverdag for hver eneste student på UiA. Noen av spørsmålene har blitt besvart, andre har fått en vei videre mot svaret og noen spørsmål har vist seg å vanskelig løse. Likevel har årets styre tatt tak i problemstillingene og løftet dem videre til UiA, for at både neste styre og UiA skal jobbe med dem videre.

UiA har vært en god støttespiller for STA-styret og de gjennomslagene vi har fått. Det er givende å være på et universitet hvor studentmedvirkning står sterkt. Dette gir både STA, men også andre studenter, mulighet til å påvirke studenthverdagen. STA-styret ønsker å takke for et godt samarbeid i året som har gått, og vi setter pris på at vi har et godt samarbeid – selv om man noen ganger blir enige om å være uenige.

Den jobben STA-styret gjør ville derimot ikke vært mulig uten dere – UiAs 13.000 studenter. Det å ha en engasjert studentmasse gjør jobben vår enda viktigere, ved at vi får innspill fra dere om hva STA-styret må arbeide med for at deres studiehverdag blir bedre. Dette er en jobb som gjøres med ydmykhet, og vi håper dere også det neste året fortsetter å komme med innspill. Her er det også på sin plass å si takk for samarbeidet til årets Studentparlament, takk for mange gode møter og innholdsrike diskusjoner.

STA-styret 2018/2019 vil med dette takke for året som har gått og for tilliten vi har fått til å representere UiAs studentmasse. Vi er på kontoret frem til 28.juni. Fra 1.juli 2019 står et nytt styre klart for å dra STA videre inn i en ny periode. Vi håper du fortsetter å følge STA på stastudent.no!

Hilsen Benedicte Nordlir (Leder STA) og Pernille Klock Rist-Christensen (Nestleder STA)

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.