Studenter skal være partnere i sin egen utdanning.  Slik har jeg jobbet i over 25 år som lærer, forsker, og leder, og det blir grunnholdningen min dersom jeg skulle bli rektor ved UiA.

Dere studenter gir oss en klinkende klar bestilling: studierelevans, reell medvirkning, god veiledning, og mer kontakt med arbeidslivet som avgjørende faktorer for studiekvalitet.

Jeg kan love mye, men resultater krever enighet og vilje. Din stemme forplikter meg til å levere på disse punktene dersom jeg blir rektor:

 • Utvidet helsetjenestetilbudet på begge campus– sammen med SiA og våre vertskommuner skal vi bidra til å sikre god fysisk og psykisk helse som et grunnlag for studiesuksess. 
 • Økt kontakt med arbeidslivet– UiAs strategi tilsier at alle studenter skal få et tilbud om praksis i løpet av studieprogrammet.  Vi er ikke i mål, derfor vil økt studentkontakt med arbeidslivet være i fokus for hele organisasjonen. 
 • Gratisprinsippet skal beskyttes– jeg står skulder mot skulder med studentene her og skal også kjempe for at det ikke snikes inn ekstrakostnader. 
 • Åpent og inkluderende universitet– UiA skal fremme og feire mangfold i alle dets fasetter!   
 • Rektor som lærer– jeg skal undervise noe hvert semester for å sikre at jeg er koblet på både studentenes og lærernes hverdag. 
 • Rektorlunsj med studentene– 50 studenter på hvert campus, Grimstad og Gimlemoen. Inngangsbilletten blir en lapp der du skriver en ris og en ros. Disse blir grunnlaget for en dialog om å bli bedre.  
 • Campus Swap– hvert semester sender vi en busslast med studenter fra Kristiansand til Grimstad og omvendt.  Der møter dere medstudenter og forskere som viser hvor mye spennende vi kan få til sammen på tvers av studieretninger! 
 • 24/7 tilgang for studentene– med tillit, opplæring på farlig utstyr, og nye nøkkelløsninger, sikrer vi at dere kan jobbe på verksted, øvingssal, lab, eller grupperom når som helst. 
 • Studenter i forskning– Studentrepresentasjon i universitetets forskningsutvalg, deltagelse i forskningsgrupper, og økonomisk støtte slik at studenter blir reelt involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 • Lavere terskel for studentutveksling– God veiledning om mulighetene i god tid, et bra utvalg av kvalitetssikrede partneruniversiteter, og ikke minst, sikre utvekslingsvinduer i alle studieplaner.
 • Økt støtte til Students at Risk- ”If you dare to take students out of the equation of democracy, you will have absolute tyranny”- AMIR AMAN, Ethiopia og UiA StAR. Enough said.
 • Praksisplasser for solidaritet– UiA har langvarige partnerskap og tilstedeværelse på Lesvos, på Java i Indonesia, i Tanzania, og andre land der utfordringer står i kø.  Jeg skal jobbe for økte muligheter for studentpraksis på nettopp de stedene der vi har unike potensial til å hjelpe lokalsamfunnet.
 • Bærekraft! Vi må også som universitet ta et større ansvar for og bidra til økt fokus på den globale utviklingen. FNs bærekraftsmål blir sentrale for oss og vi skal bidra der vi kan.  

Tekst: Stephen Seiler
Foto: Magnus Ljøstad

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.