Skjermbilde-2016-01-03-kl.-15.43.09
Høstens studentparlamentsvalg fikk en oppslutning på 17,8%. Isolert sett ser dette ganske dårlig ut; av de cirka 10 000 studentene på UiA var det altså under 18% som gadd å ta seg tid til å stemme. Når man får sånne tall er det lett å stille spørsmål ved hva dette kan bety for studentdemokratiet på UiA,. Er det noe i vårt valgsystem som er feil? Burde vi ha flere debatter mellom kandidater? Burde vi ha mer valgkamp?

Hvis vi løfter blikket mot de store, tunge universitetene litt nord for oss, Oslo og Bergen, ser vi at oppslutningen på UiO ved forrige valg var 14,46% og ved UiB 22%. Noen ligger over, og andre ligger under. UiA ligger omtrent i midten.

Det snakkes ofte om at listevalg er tingen for å forbedre valgsituasjonen, og det er nok mye som taler for at listevalg helt sikkert kan være morsomt å prøve ut, men at det blir mer representativt om vi har listevalg, tror jeg ikke er helt rett. Fordelen med den fakultetsvise representasjonen vi har i dag er at, uavhengig av om du har stemt eller ikke, så har du representanter i parlamentet som representerer deg. Hvis en tar en kikk på listene hos UiB, så ser man fort at visse studier er mye bedre representert enn andre, noe som i teorien ikke trenger å ha noe å si, fordi man vil jo stemme på den lista som er opptatt av de samme tingene som du selv er, men å si at denne formen for valg sikrer mer representativitet enn den vi har i dag, gir ikke mening. Begge former sikrer god representasjon, uavhengig av antall stemmer, selv om vår form med fakultetsvis inndeling kanskje sikrer enda bredere representasjon.

Samtidig som vi «sliter» med å få bra nok valgdeltakelse, sliter vi kanskje enda mer med å rekruttere nok kandidater. Forslag som er med på å løfte terskelen for å stille til valg, som å avholde debatter og liknende, ville nok skremt vekk mange litt usikre kandidater.

Nye ideer er alltid velkomne, og jeg tror vi vokser med det. Jeg tror også at en listevalgløsning hadde vært kjempemoro å prøve ut, og jeg hadde definitivt stilt til valg på nytt. Men å tro at dette på et eller annet magisk vis kommer til å løse problemet med «lav» oppslutning er og blir ønsketenkning. Denne tendensen går igjen ved alle institusjoner for høyere utdanning. Den skolen som er best på valg heter Høgskolen i Bergen. Der er det 70% av studentene som IKKE stemmer ved valget, og de har ganske lik ordning som oss.

Jeg tror ikke dette problemet lar seg forklare innenfor rammen av selve valget. Det handler nok heller om andre ting; vi har det nok litt for godt til å bry oss nå om dagen.

Tekst: Kristian Bakken (Studentparlamentsrepresentant fra Fakultet for samfunnsvitenskap) – Send mail
Illustrasjon: Asbjørn Oddane GundersenSend mail

Oppdatert 3. januar 2016. 15.54

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.