Det finnes en skjult verden kun for de innvidde, og ingenting er slik folk flest tror. Hemmelige grupper jobber for å oppnå verdensherredømme ved å skape splid og uro i befolkningen. Det som fremstilles som realitetene er kun et spill for galleriet og et skalkeskjul for en fremmed og hemmelig makt. Folk flest skjønner ingenting av hva som skjer, men dessverre for de som står bak konspirasjonene har de klart å legge igjen noen spor som man trenger et vanvittig intellekt i kombinasjon med tilgang til internett for å avsløre. Mange av oss kjenner (dessverre) også noen som vet «sannheten» om for eksempel 11.september og aldri klarer å holde kjeft om dette, men hva er egentlig konspirasjonsteorier og hvorfor er det så mange som tror på dem?

Konspirasjonsteorier dreier seg ofte om hemmelige grupper som jobber for å oppnå verdensherredømme ved å skape splid og uro i befolkningen. Fienden er allmektig, med full kontroll over media og statsmakten og har som mål å oppnå fullstendig omforming av samfunnet. Demokratiet er kun et spill for galleriet og de folkevalgte blir i virkeligheten styrt av skjulte krefter. Hvem disse skjulte kreftene er, endrer seg fra teori til teori, men kjente konspirasjonsteorier dreier seg om blant annet jøder, muslimer, frimurere og Illuminati. Teoriene er gjerne innviklede, omfattende og selvmotsigende på en gang, og siden hovedpremisset er at de ansvarlige ønsker å holde det skjult, vil det ergo bli mer umulig å motbevise eller argumentere effektiv mot de som tror på dem. En vanlig konspirasjonsteori går ut på at en bestemt gruppe får skylden for alt som går galt i verden. Jødene har for eksempel fått skylden for alt fra Svartedauden, finanskrisen, 2. verdenskrig, terrorangrepene 11.september, terroren i Oslo og på Utøya 22. juli, til at bussen er forsinket eller at det norske landslaget taper i fotball. I sin mer utvidede form er vaksiner, holocaust og global oppvarming kun en del av disse konspirasjonene.

Lesning gjør deg ikke nødvendigvis velinformert

Paranoia og konspirasjonsteorier har dessverre blitt mainstream de siste årene. Sosiale medier og internett har bidratt til spredningen av disse på grunn av manglende kvalitetskontroll over det som spres. Nettet og sosiale medier har gjort det enklere enn noensinne å spre tøys og tull uten noen form for faktasjekk og kritisk sans. Å lese mye gjør ikke nødvendigvis folk velinformerte, kvaliteten på det de leser har minst like mye å si.  Selv om det finnes en video om et tema på YouTube betyr ikke det at noe er sant. Mye av dette blir selvfølgelig science fiction krysser “virkeligheten”, men det er samtidig skremmende at det finnes så mange folk som tydeligvis aldri har vurdert muligheten for at de at de kan ta feil. Mens andre tviler og må derfor finne støtte i fakta for sine oppfatninger, er det tydeligvis helt fraværende i disse miljøene.

Men hvem er det som tror på konspirasjonsteoriene og hvordan oppstår de? John Færseth skriver i sin bok KonspiraNorge om en utbredt mistillit til myndighetene og frykt for ytre og indre fiender hos grupper som ofte har opplevd nederlag og som forsøker å forklare og forstå disse. Man kan samtidig spekulere i om dette henger sammen med kunnskapsløshet og om det også er en motreaksjon mot vårt kunnskapssamfunn? Felles for alle som tror på konspirasjonsteorier er at det aldri finnes noen skikkelige bevis, men at det man tror er sant stemmer med ens egen magefølelse. Mangelen på konkrete bevis er selvfølgelig i seg selv et argument for at «noen» prøver å holde noe skjult for virkeligheten. For de som tror på en konspirasjon, kan de aldri motbevises, for fakta og eventuelle motstandere er alltid en del av konspirasjonen.

Harmløs underholdning?

Mange kan se på konspirasjonsteorier som noe harmløst, men under Adolf Hitlers styre i Tyskland ble mange millioner jøder drept som et resultat av konspirasjonsteoriene om jødenes påståtte, samfunnsødeleggende sammensvergelser. Hekseforfølgelsene som preget Norge på 1600-tallet som endte med at mange kvinner ble brent på bålet var også et resultat av konspirasjonsteorier. 22.juli terroristen Anders Behring Breivik fant også støtte for sine massedrap i konspirasjonsteorier om muslimer. Konspirasjonsteorier om vaksiner har samtidig også forårsaket at sykdommer som tidligere var utryddet i vår del av verden, har kommet på full vei tilbake.

For mer lesning om temaet, anbefales John Færseths bok «KonspiraNorge» (2013).

Tekst: Bjørnar Dahl

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.