Studenter ved årsstudium i musikk må ut med 8500 kroner for å betale for obligatoriske studieturer. Dette til tross for at loven sier at utdanning i Norge skal være gratis.

Musikkstudenter Caroline Dubland Andersen og Sondre Kvingedal mener kunstfakultetet må forholde seg til lovverket.

Studiumet krever et femdagersopphold i Bykle i Setesdal for kurs i norsk folkemusikk. To uker før avsluttende våreksamen reiser musikkstudentene til Budapest, for en kulturell uke stappfull med musikalske innslag.

– Som klasserepresentant opplever jeg at folk syns det er flaut å si at de ikke har råd. Men det blir litt sånn at man bare må få tak i pengene, fordi alle andre virker å ha råd. Flere spør om alt må betales på en gang eller om det finnes et alternativt opplegg, sier tillitsvalgt Caroline Dubland Andersen.

Ikke søkt dispensasjon

Hun og medstudent Sondre Kvingedal mener at de obligatoriske turene bryter med universitets- og høyskoleloven paragraf 7.1. Der heter det at: Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning.

Til Unikum bekrefter Kunnskapsdepartementetet at det ikke kan kreves egenbetaling når studietur er obligatorisk. Kunstfakultetet på UiA har heller ikke søkt om dispensasjon fra denne loven når det gjelder disse to turene.

– Vi forutsetter at universiteter og høyskoler følger bestemmelsene om egenbetaling. Gratisprinsippet ble lovfestet i 2005 og er noe institusjonene bør være kjent med. Imidlertid er utdanningene i stadig utvikling og mange av dem blir mer praksisnære. Dette er positivt, men vi ser det kan skape noen vanskelige grensetilfeller med tanke på gratisprinsippet. Vi er nå kjent med at det finnes tilfeller som viser at det er behov for å ta opp dette med institusjonene. Dette vil derfor være et tema i etatsstyringsrunden, som vi skal ha med sektoren denne våren, sier rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Hannah Atic til Unikum.

Hvis en studietur ikke er obligatorisk kan studentene selv betale kostnadene for studieturen, men da må det finnes et faglig tilfredsstillende alternativ for dem som ikke ønsker å delta på studieturen. De to nevnte turene er derimot obligatoriske.

Flere studentmedier har den siste uken tatt opp problemstilling. Først ute var studvest i Bergen. 

Tett på eksamen

Den første turen til musikkstudentene er en tur til Bykle på 1500 kroner i tillegg til transport. Studentene mener at opplegget like gjerne kunne vært lagt til Kristiansand. Både for å spare penger, og for at studenter slipper å ta seg fri fra jobb og familiære forpliktelser.

I april følger en ny og mer omfattende tur til Budapest til en pris av 5.700 kroner. Her ligger fokuset på europeisk kunstmusikk, i tillegg til innslag av jazz og sigøynermusikk. Programmet er fylt opp med symfonikonserter, operaer, museum og besøk av til en rekke viktige musikkinstitusjoner, slik som Lizstakademiet.

Student Dubland Andersen er selv aleneforsørger og synes det er krevende å finne barnepass under de obligatoriske turene.

– Det er dessuten et problem at turen legges så nært opp til eksamen. Mange lurer på om de får fritid til å lese på hotellrommet. For mange er det viktig å gjøre det bra på eksamen, sier hun.

– Må sitte i rommet

Universitetslektor og studieprogramleder for årsstudiumet Harald Fjelde forsvarer begge kursene.

– Det er noen fag du skal ha som student, selv om det ikke er nært knyttet opp mot den musikken du selv utøver. Med folkemusikken ønsker jeg at turen skal fungere som en døråpner for studentene. Mange får et positivt sjokk, når de får oppleve denne musikken på nært hold. Derfor er den også lagt til Setesdal, sier Fjelde.

Studentene betaler her kun for opphold og transport, selve undervisningen er gratis. Turen til Budapest har de arrangert i 30 år, og Fjelde kan ikke huske at noen har klaget på turen i etterkant.

– Det er mye innhold for pengene. Studieturen er nært knyttet opp til eksamen. For å få fullt utbytte av en symfonikonsert eller en opera må du selv sitte der i rommet. Det er en helt egen opplevelse. Vi legger dessuten ned et betydelig arbeid foran turen, slik at studentene er kjent med stykkene de skal se.

Ut med tidlig informasjon

Han forteller at dersom en student blir syk, ikke kan forlate egne barn eller andre tungtveiende årsaker gjør at de ikke kan delta på turen, så får studenten et alternativt opplegg. Utover dette er studieturen obligatorisk. Frem til dags dato har ingen studenter strøket kurset, fordi de ikke deltok på studieturen til Budapest.

– Forstår du at studenter syns det er krevende å betale for turene?

– Det gjør jeg, og vi jobber bevisst med å gjøre turen så billig som overhode mulig, samtidig som at studentene skal sitte igjen med et godt faglig tilbud. Det står opplyst på nettsiden at studentene selv må dekke kostnader til to studieturer, så de vet om det før de søker studieplass. Vi har også en til en-samtaler i starten av første semesteret hvor vi gjør studentene oppmerksomme på turen, sier han.

– Hvorfor ikke gjøre studieturen frivillig?

– Fordi turen er så tett knyttet til eksamen.

– Samtidig opplever jeg det som viktig og riktig at studenter bruker både tid og penger på å orientere seg ut i Europa. Vi lever i en tid hvor internasjonalisering og globalisering preger hver enkelt medborger. Jeg ser selv hva som skjer med studentene mine når de får øynene opp for andre kulturer.

– Selve undervisningen er gratis

Utdanningsdirektør ved UiA Greta Hilding sier at det frem til nå, har vært opp til hvert enkelt fakultet i hvilken grad de tar betalt for obligatoriske studieturer.

– Vi har ikke gjennomført noen konkrete vurderinger i det siste. Vi ser nå at vi jevnlig må gjøre slike vurderinger, uavhengig av hva mediene skriver om, sier hun til Unikum. 

Studiedirektør Greta Hilding ved UiA.

– Det må ikke hefte noen tvil om at studentene ikke betaler for undervisningen, den er gratis på UiA. Men når emnet krever at man må være på et annet sted enn studiestedet for å få læringsutbytte, har vi tolket regelverket slik at vi har anledning til å pålegge studenten å betale for reise og opphold, sier Hilding. 

Hun er glad for at Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå denne praksissen og at de nå er  tydelige i sine uttalelser til Unikum. Det mener hun at ikke har vært tilfelle tidligere, og viser til et mottatt brev i 2015 rundt samme tema.

Det er rom for å tolke bestemmelsene ulikt, men det er fint om departementet tar opp dette, slik at det blir tydelig. Da må man bare forholde seg til det som kommer. Uansett må vi gjøre en grundigere vurdering på hva som er nødvendig å gjøre obligatorisk og hva vi kan kreve i kostnader.

Tekst og foto: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. […] skrev fredag ettermiddag at musikkstudenter må betale for to studieturer til en samlet sum av 8500 kroner. Det å studere idrett er tilsynelatende enda et hakk […]

  2. […] også: Krever 8500 kroner av studentene Les også: Idrettsstudent: Dyre turer og omfattende […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.