Lånekassen har åpnet for en krisepakke for studenter som skal dekke den tapte inntekten for fjoråret. Det opplyser de om på sin nettside. 

Vilkårene er at du har mistet inntekt i deler av eller hele perioden fra 16. juni 2020 til 15. juni 2021. Hele lånet er på 26 000 kroner til sammen, og ca. 10 400 kroner omgjøres til stipend – hvis du kan dokumentere at du har rett til lånet.  

Dette er de nøyaktige vilkårene: 

– Du må være over 18 år og ha fått stipend fra Lånekassen fra våren 2021 

– Du må ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i den tidligere nevnte perioden 

– Du må kunne dokumentere denne nedgangen 

– Korona må også være grunnen til den lavere arbeidsinntekten 

 

Det viktigste her for dere gjeldende studenter er også at dere får en e-post om dette dersom dere kan søke. Dette er fordi ikke alle kan søke samtidig, så dersom du trenger det, søk så fort du kan. Søknadsfristen er 30.juni 2021! 

Hvis du er usikker på om du har rett til å søke, så har Lånekassens side opplysninger om det HER.  

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.