Syv år med uoppdaget feil blir første utfordring for den nyvalgte lederen Petter Hebnes Andersen.

Onsdag 15. februar avholdt Kristiansand studentidrettslag (KSI) sitt årsmøte. Det var en lydhør forsamling, særlig da budsjett og regnskap skulle diskuteres. Da kom det nemlig fram fra et observant medlem at KSI har hatt en feil i sitt regnskap i hvert fall i de siste syv årene. Dette medførte at et eventuelt overskuddsbeløp ikke ble endelig fordi enkelte utgift- og inntektsposter ble oppført i feil regnskapsår. Det avholdes derfor ekstraordinært møte når feilen er rettet.

Vi i Unikum fikk en kommentar fra nyvalgt leder av KSI, Petter Hebnes Andersen om saken:

– Det er en følgefeil som ikke ble oppdaget før nå. Feilen vil bli rettet og vi vil kalle inn til ekstraordinært møte etter to uker, sier han.

Den nye lederen ser på sin nye rolle i KSI som spennende, og håper at han skal klare å være med på å bedre hverdagen til studentene.

Tekst: Miriam Ormøy Ibsen

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.