Onsdag 13. November 2019 kl 16.15 i rom A7-001 skal Velferdstinget velge hvilke studenter som får bli med i SiA-styret. SiA omsetter for rundt 250 millioner i året og er ansvalige for SiA Bok, ØstsiaBlueboxSpicheren, kantina og mye mer. Styret består av to ansatte, tre UiA-ansatte og fem studenter. Siden styreleder er student og har to stemmer, dominerer studentene 6-5 i hver eneste beslutning som tas av organisasjonen. Elleve studenter har så langt stilt til valg. Det er historisk høyt. Hva skjer?  

Jacob Haugmoen Handegaard, nåværende styreleder stiller ikke til gjenvalg. En student ble valgt for to år og har ett igjen. Det er altså fire ledige faste plasser og fem ledige varaposisjoner; 11 personer kjemper med andre ord om 9 plasser.  På forrige møte var det tre faste som ikke kunne dukke opp, så varamedlemmer har utvilsomt noe å gjøre. VT-leder Thomas Johnsen er relativt fornøyd.  

– Det er ikke lenger 100% sjanse for å bli vara. Dette er historisk bra!  

Sjansen er i skrivende stund 81% for å bli valgt. Omtrent like stor som sjansen for å score på et straffespark i fotball. Studentene får 3000 kr per møte, mens styreleder får 4000. 9 av de 11 får med andre ord verdifull erfaring fra et styreverv for en diger organisasjon på CV-en sin, i tillegg til en god slump penger.  

Fortsatt mulig å stille 

Siste frist er fem minutter før valget, forteller Johnsen. Det er bare å møte opp på A7-001 og rekke opp hånda når de spør om det er flere som vil stille. Du blir bedt om å holde en tale på fem minutter. Det er for sent å bli intervjuet, men Thomas oppfordrer alle til å stille. Spesielt folk utenfor UiA.  

– Alle studenter i Agder kan stille. Vår største utfordring er å få kandidater fra høyskolene. Derfra har til nå kun én stilt. 

Avtroppende styreleder Jacob Haugmoen Handegaard gikk til valg på åpenhet. Thomas anbefaler andre å gå til valg med en spesifikk strategi og poengterer at erfaring fra styreverv på ingen måte er noe krav.  

– Du må ha viljen til å sette deg inn i ting og motivasjon til å gjøre en jobb for studentene. Sett deg inn i SiA og finn ut hva du ville gjort hvis det var du som styrte skuta.  

Spesielt trekker han frem lederposisjonen som spesielt attraktiv. 

– Å være styreleder i SiA er den mest attraktive posisjonen en student i Agder kan ha.  

Det er også andre ledige verv som velges den dagen. Ingen har stilt til valg som UGA-leder og det er to faste plasser ledige i fordelingsutvalget til VT.  

Tekst: Vegard Møller 

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.