Bilde fra obligatorisk langrennskurs på Hovden og alpinkurs i Hemsedal for idrettsstudenter ved UiA.

Universitet i Agder har hatt tradisjon for at studentene selv dekker reiser og opphold i forbindelse med obligatoriske studieturer. Rammede studentene har reagert, og får støtte fra kunnskapsministeren.

I februar har unikumnett.no omtalt flere studenter som finner det krevende å betale høye egenandeler for å kunne gjennomføre studieløpet sitt. De mener at dyre studieturer bryter med loven, som sier at utdanning skal være gratis.

– Som klasserepresentant opplever jeg at folk syns det er flaut å si at de ikke har råd. Men det blir litt sånn at man bare må få tak i pengene, fordi alle andre virker å ha råd. Flere spør om alt må betales på en gang eller om det finnes et alternativt opplegg, uttalte tillitsvalgt for årsstudium musikk, Caroline Dubland Andersen.

Hun må sammen med sine medstudenter delta på et femdagersopphold i Bykle i Setesdal for kurs i norsk folkemusikk. To uker før avsluttende våreksamen reiser musikkstudentene til Budapest for en kulturell uke stappfull med musikalske innslag. Til sammen vil de to turene koste minst 7.300 kroner.

For bachelorstudenter i idrett kan prislappen bli enda dyrere. Førsteårsstudent Sindre Frantzen må ut med minst 10.500 kroner i turutgifter. I tillegg kommer det han omtaler som et omfattende utstyrspress.

– Den siste uken har det vært en god del diskusjon i klassen om utgiftene er for krevende. Samtidig ser vi at studenter på andre universiteter reagerer på det samme, sa Frantzen til Unikum.

Både på kunstfakultet og på fakultet for helse- og idrettsvitenskap fastholder ledelsen at det er fullt ut nødvendig å ha obligatoriske turer om de skal kunne gi et forsvarlig faglig tilbud til deres studenter.

– Vinterkurs gjennomføres andre steder enn i Kristiansand, der det ikke er stabile snøforhold. Det er også ukjent for meg at det er mulig å tilby et bachelorprogram i idrett uten at studentene må påregne noen kostnader knyttet til utstyr og kostnader til reise og opphold på for eksempel vintersportssteder. Studentene betaler for nødvendig reise- og opphold, men ikke for selve undervisningen, forsvarte blant annet dekan Wickstrøm Andersen.

Til Unikum bekrefter Kunnskapsdepartementetet at det ikke kan kreves egenbetaling når studietur er obligatorisk. På UiA har man heller ikke søkt om dispensasjon fra denne loven når det gjelder de nevnte turene.

Bilde fra obligatorisk langrennskurs på Hovden og alpinkurs i Hemsedal for idrettsstudenter ved UiA.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarte også stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) om problemstillingen. Han kunne ikke vært tydeligere:

– Det kan ikke kreves egenbetaling av kostnader for turen når studieturen er obligatorisk og hvor deltakelse i turene er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet, skriver Røe Isakesen.

Videre sier han:

– Jeg er opptatt av at alle skal ha lik rett til utdanning, og gratisprinsippet har lenge stått sentralt i norsk utdanningspolitikk. Gratisprinsippet innenfor høyere utdanning innebærer at statlige universiteter og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning, skriver kunnskapsministeren.

UiA har på sin side tolket regelverket annerledes.

– Det må ikke hefte noen tvil om at studentene ikke betaler for undervisningen, den er gratis på UiA. Men når emnet krever at man må være på et annet sted enn studiestedet for å få læringsutbytte, har vi tolket regelverket slik at vi har anledning til å pålegge studenten å betale for reise og opphold, opplyste utdanningsdirektør Greta Hilding.

Hun er glad for at Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå denne praksisen, og at de nå er tydelige i sine uttalelser. Det mener hun at ikke har vært tilfelle tidligere, og viser til et mottatt brev i 2015 rundt samme tema.

– Det er rom for å tolke bestemmelsene ulikt, men det er nt om departementet tar opp dette, slik at det blir tydelig. Da må man bare forholde seg til det som kommer. Uansett må vi gjøre en grundig vurdering på hva som er nødvendig å gjøre obligatorisk, og hva vi kan kreve i kostnader.

Tekst: Matias Smørvik

Foto: Magnus Renslo

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.