På STA-kontoret har det blitt rutine å møte studenter i dyp livskrise. Nå har styret fått kurs i hvordan de skal møte suicidale mennesker med behov for hjelp.

VIVAT Selvmordsforebygging og SiA Helse inviterte i februar UiA-studenter og ansatte til åpent førstehjelpskurs i selvmordstilfeller. Der lærte studentene å bistå medmennesker som er i en situasjon hvor de ikke lenger ønsker å leve. Kurset har til hensikt å gi deltakerne de verktøyene de trenger for å guide dem i retning av videre, profesjonell hjelp.

Vi er mange som vil støtte deg på veien til et liv du vil leve igjen. Det viktigste er at de tar kontakt. – Kai Steffen Østensen

Kursets hovedfokus var å trene deltakerne på det å bryte ned tabuet rundt det å kunne snakke direkte og åpent om selvmord og selvmordsforsøk. Dette ble gjort gjennom både forelesninger og rollespill hvor deltakerne ble satt på prøve i en situasjon hvor de konfronteres med en suicidal person.

Tar 550 liv årlig

Det er et veldig sensitivt og sterkt tema, men jeg tenker at man kan komme i situasjoner som privatperson hvor det plutselig står noen på en bro. Da er det veldig nyttig å ha disse verktøyene, sier pedagogikkstudenten June Kathrine Soltveit Upsal som var en av kursdeltakerne.

Hun ønsker å jobbe med barn med særskilte behov og tror kurset kommer godt med i en slik yrkeshverdag.

Selv om jeg skal inn et i et yrke hvor jeg møter folk, er det ikke bestandig lett å se hva som skjuler seg under overflaten. Et slikt førstehjelpskurs tror jeg kan komme veldig godt med, både når det gjelder fysisk og psykisk helse, sier hun.

Selvmord og spesielt selvmordstanker er i dag dessverre et omfattende problem, i løpet av ett år begår omtrent 550 personer i Norge selvmord, i 2016 var selvmordstallet helt oppe i 615 personer.

Hver femte student sliter 

Flere studenter befinner seg i en usikker fase av livet. Både økonomisk usikkerhet, liten mestringsfølelse i studier, stressende og krevende hverdager og prestasjonspress kan prege livskvalitet. For mange kan det å måtte bygge seg et nytt sosialt liv fra bunnen av, igjen bidra til å bryte ned ens psykiske helse.

Ifølge SHoT undersøkelsen fra 2014 sliter hver femte student med psykise problemer, dessverre er det bare en tredjedel av disse som faktisk søker profesjonell hjelp for å overkomme lidelsene.

Ledelsen for Studentorganisasjonen i Agder var blant dem som var med på kurset og sier at de i sine verv selv har opplevd å møte studenter som har innrømmet at de ønsker å ta slutt på sitt eget liv og trenger hjelp.

Har et felles ansvar

  Det å være tillitsvalgt i studentorganisasjonen gir oss en variert arbeidsdag; alt fra å jobbe med parkeringsavgift, til å møte studenter i livskrise. I de verste tilfellene møter vi studenter som ikke ønsker å leve lenger og derfor trenger hjelp. Så lenge jeg har vært leder så har jeg hatt mellom tre og fem tilfeller hvor det har handlet om liv og død, som er veldig mye for et studentlederverv, forteller STA leder Kai Steffen Østensen.

STA forteller at de har interne retningslinjer på plass for slike ekstreme tilfeller hvor en desperat student kontakter dem, men sier at de nå føler seg enda tryggere på sin evne til å håndtere situasjonen dersom den skulle oppstå.

Har du behov for å snakke med noen?
Mange mennesker står klare for å hjelpe deg som sliter. Mental Helse har døgnåpne linjer på 116 123. Ved akutt fare for liv og helse ring 113.  På campus UiA har SiA Helse dyktig fagpersonell som tar imot studenter uten kostnad. Ta kontakt med SiA her.

Den psykiske helsen her på UiA er gjennomsnittlig. Det betyr at det er flere som har det bedre enn de som opplever psykiske plager, som blant annet prestasjonsangst. Med andre ord har de fleste studentene det bra, selv om vi alle har et ansvar for minoriteten som opplever hverdagen sin som tung. Det er tross alt hver femte student som melder tilbake at de har psykiske plager, sier nestleder i STA, Kristian Bjelbøle Bakken og får støtte fra sin leder:

Vi trenger ordentlige verktøy i møter med studenter i selvmordsfare. Vi er veldig synlige ute blant en del studenter som gjør at terskelen for å ta kontakt med oss blir lav. I de tilfellene må vi vite hva vi skal si og gjøre. Som leder er det viktig for meg og si til de studentene som sitter der ute og opplever hverdagen som håpløs. Ta kontakt med noen, også oss, vi er mange som vil støtte deg på veien til et liv du vil leve igjen. Det viktigste er at de tar kontakt, sier leder i STA, Kai Steffen Østensen.

Tekst og foto: Mats. S Høimyr

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.