I uke 21 og 22 er det igjen duket for eksamensfestival ved UiA. Over 100 forskjellige utstillinger, konserter og teaterforestillinger er åpne for publikum, samtidig som de utgjør grunnlaget for studentenes sensur.

Målet med festivalen er å presentere mangfoldet man finner hos studentene ved Fakultet for kunstfag for et større publikum i Kristiansand. Festivalen vil arrangeres ved flere arenaer i byen, blant annet på Teateret, Kick og Håndverkeren.

Stine Hildre er en av utstillerne, og i hennes bacheloroppgave kombinerer hun light art og installasjonskunst. Light art er en kunstsjanger hvor lys benyttes som en sentral del av verket, mens installasjonskunst er tredimensjonale verk, ofte av en størrelse som lar publikum vandre inn i verket.

– Jeg arbeidet med lysrelieff i eksamensoppgaven 1. året og ønsket å jobbe videre med lys etter dette. Jeg ville knytte prosjektet opp mot et dagsaktuelt tema, og valget falt på oljeboring i Arktis, siden jeg er opptatt av natur og miljø. Med denne installasjonen ønsker jeg å belyse det paradoksale i norsk politikk: Norges regjering har forpliktet seg gjennom Paris-avtalen til å kutte i olje- og gassutvinning, men samtidig deler olje- og energidepartementet ut utvinningstillatelser, og havisgrensen flyttes til oljeindustriens fordel. Norge forventer at land som Brasil skal verne sin natur, men verner ikke sin egen.

– Kan du fortelle om valg av uttrykksform og materialer?

– Til materiale har jeg valgt å benytte gjenbruksplast, som får en dobbelt betydning siden det er et biprodukt av olje. Plasten har også egenskaper som gjør den interessant å utforske i forhold til lys: Tekstur, grad av transparens og farger. Plasten lyssettes av blått lys, som gir assosiasjoner til Arktis.

Lyssatt plast benyttes som materiale.

Installasjonskunst handler gjerne om seerens opplevelse av verket og ikke om verket i seg selv. Hildre ønsket å ha fokus på det immaterielle og sensoriske i sine verker.

– Stemningen betrakteren får av verket er viktig. Jeg tenker at kunst kan åpne for dialog uten å peke fingre. Installasjonen er ikke ment som skremselspropaganda, men den gir rom for belysning av problematikken.

– Hvordan har det vært å studere kunst og håndverk ved UiA?

– Vi har vært innom et bredt spekter av fagområder i løpet av bachelorgraden, blant annet arkitektur, design, keramikk og kunsthåndverk. Vi jobber mye praktisk, som gjør at vi kan fordype oss i de forskjellige fagområdene. Bachelorutdanningen gir en god basis man kan bygge videre på, for eksempel med PPU.

Bachelorstudentenes kunstutstilling åpnes mandag 29. mai på Teateret og har gratis inngang.

Øystein Flemmen, førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag, sier det store spennet i forskjellige uttrykksformer gir festivalens innhold stor variasjon. Også det at man som publikum ikke på forhånd vet hva man går til kan gi gode musikalske og kunstneriske overraskelser.

Han forteller også om økt interesse fra markedslivet etter at UiA begynte å arrangere eksamensfestivalen:

– Vi har opplevd økt etterspørsel etter musikere til forskjellige eventer og etter illustratører til bøker». Nytt i år er at det blir matservering ved flere av arenaene, som gjør at besøkende kan bruke flere timer ved de forskjellige musikkopplevelsene, visuelle inntrykkene og teaterforestillingene.

Tekst: Lene Borgemyr Foto: Stine Hildre/Lene Borgemyr

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.