Jente i portrett foran brun og grønn tett skog

I Agder har vi mange forskjellige linjeforeninger og aktiviteter. Alt fra dans, IT, og friluft, til ting som studentavisen Unikum. Du kan engasjere deg i det meste.

Disse foreningene holder seg unike fra vanlige aktiviteter ved at de som regel alltid er styrt av studenter med felles interesser. Dette gir et helt unikt sosialt aspekt. Man får muligheten til å møte på likesinnede på tvers av årskull i studie, linjeforeninger, og man kan møte likesinnede på tvers av universitetet og høgskolene i Agder.

I år er Unikum 20 år! Vi har jubileumsår. 1. februar 2001 kom første opplag av studentavisens første utgave. I 20 år har ulike studenter drevet frem Unikum og formet det til hva det er i dag. Det er spennende og inspirerende å se hvor mye som har endret seg. Det å få delta i et fellesskap som deler så mye historie er virkelig givende.

Jeg vil bruke denne anledningen til å oppfordre så mange studenter som mulig til å sjekke ut hvilke aktiviteter som finnes på universitetet og høgskolene. Det å skape relasjoner i et slikt fellesskap er både nyttig for fremtiden, men kan også gjøre livet lettere her og nå.

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.