Mens «alle» andre universiteter var villige til å bryte flaggloven ved å bytte ut det norske flagget med PRIDE-flagget på den tiden av året, for å vise at de var villige til å gjøre sivil ulydighet for å vise hvor sterkt de brant for mangfold og inkludering, gjorde UiA mye for å kompensere: regnbuefargede vimpler over alt og et regnbuegangefelt. Jeg ble oppriktig rørt og stolt over UiA og Kristiansand.

Men ting har forandret seg.

Mange har de siste ukene gjort sitt for å få meg til å føle meg som en lettkrenkelig ungdom. Jeg snakker så klart om Q42-saken. Representanter fra Studentparlamentet har kritisert UiA for å holde obligatoriske konferanser på Q42. Hvorfor det? Fordi bygget er eid av Filadelfia, en av de kris-
tenkonservative bastionene som står i spissen for å spre meninger som til den dag i dag gjør at Skeiv Ungdom ikke kan gå i 17. mai-toget fordi de vil bli spyttet på.

Filadelfia er kategorisk anti-homo. De anerkjenner ikke likekjønnet samliv og homofile får ikke bli ledere i deres organisasjon. UiAs obligatoriske arrangementer for studen-
ter i Filadelfias lokaler har resultert i minst 228.000 kroner i lommene til homohaterne. UiA forsvarer det med at Kilden er det eneste alternativet for konferanser med så mange studenter og at de ikke hadde kapasitet på tidspunktene som passet UiA best.

Ubeleilig.

Dette argumentet kan til og med slå deg
som overbevisende ved første øyekast.

Men tenkt på følgende tankeeksperiment jeg har stjålet fra studenten som opprinnelig reiste problemet: Nordfront eller en annen rasistisk organisasjon ønsker å etablere seg på konferansemarkedet
og lager lokaler som ikke bare utkonkurrerer Kilden og Q42 på kvalitet, kapasitet og pris; de
er de eneste som er tilgjengelige den dagen som passer best for UiA. Hva skulle UiA gjort?

Jeg antar vi alle er enige om at UiA verken burde eller ville leid lokaler av en rasistisk organisasjon. De hadde gjort alt de kunne for å flytte arrangementet eller i verste fall kansellert det.

Hva betyr det? Det er mer legitimt for UiA å diskriminere basert på seksuell legning enn etnisitet.

Hvorfor det? «Nordfont kunne vi så klart aldri leid av, men har du sett interiøren til heterofront? Nydelige kjøttboller i kantina også!»

Slapp av, UiA. Dette er så klart ikke verdens undergang. Vi gjør alle feil og i en by som denne er homofobiske organisasjoner så mange og mektige at man ikke nødvendigvis tenker over hvor fryktelige de er. Vi har alle gjort ting vi ikke har skjønt at var galt, blitt konfrontert med ny informasjon og endret oss deretter.

Dette er en tilgivelig synd hvis dere endrer oppførsel.

Fra og med nå kan dere aldri mer samarbeide med Q42 og fremstå som en progressiv organisasjon som er opptatt av mangfold. Dere må velge.

Your move, UiA.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.