Jente i portrett foran brun og grønn tett skog

Studenter ønsker godene av et levende studentmiljø, men er vi villige til å gjøre arbeidet for det?

Mange ser opp til hvordan NTNU gjør det med tanke på studentmiljø i linjeforeningene sine. Der må de ha intervjuer for å sitte i de ulike vervene. Dette er natt og dag fra det som finnes ved UiA. Her må styrene jobbe for å fylle vervene, og de driftes ofte på noen få ildsjeler som allerede sitter i tre andre verv.

Hvorfor engasjerer ikke flere seg i de ulike organisasjonene og foreningene som er tilgengelige?

Nå er jeg litt imot nyttårsforsetter, og jeg mener at de kan være mer skadelige enn de er lønnsomme. Til tross for dette velger jeg å oppfordre flere til å engasjere seg mer som student i 2022. Jeg forstår at mange har blitt lei av koronaen og det å alltid måtte tilpasse seg digitale alternativer. MEN, man vinner på å bli med i en forening.

Det sosiale nettverket og ressursene man tilegner gjennom et engasjement kan være verdifulle her og nå, og i arbeidslivet. Mange studenter sliter med ensomhet og kjedsommelighet. Et verv kan være med på å fylle det tomrommet. Vi har faktisk mange muligheter i Agder, og om du ikke finner det du ønsker, så kan man starte det opp selv!

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.