Kristiansand vil senke skattene på eiendom uten at det går på bekostning av bykassa. Løsningen: Ta fra studentene.

Det er et mildt sagt merkelig forslag som Kristiansands rådmann Tor Sommerseth har lagt frem for Kristiansands folkevalgte. Han vil beskatte Studentsamskipnaden med 1,6 millioner kroner fordi de huser 1200 studenter i byen. På denne måten kan Kristiansand senke de resterende eiendomsskattene med en promille. Utover studentene, blir også private barnehager, sosialboliger og enkelte næringseiendommer lidende av forslaget.

Riktignok frister rådmannen med “myk overgang” i form av pengetilskudd de første årene. Det gjør ikke forslaget særlig mer appetittlig. Å gjøre Studentsamskipnaden avhengig av ekstraordinære stønader fra kommunen er skummelt, og slike tilskudd er de første til å forsvinne i dårlige tider.

Matias Smørvik, ansvarlig redaktør i Unikum

Til Fædrelandsvennen sier Sommerseth at Samskipnaden er å betrakte som næringsdrivende i sin begrunnelse. Den konklusjonen trakk han etter å ha lest på SiAs nettsider at samskipnaden forplikter seg til en sunn økonomi. Som student vil jeg ikke forlange noe mindre fra organisasjonen som har i ansvar å drifte min velferd. At de skal ha en driftsmargin som sikrer videre eksistens er positivt. Men at de driver næringsvirksomhet av den grunn, blir søkt. All den tid at ethvert overskudd går tilbake til studentenes velferd.

Hva vil en slik skatt bety? Vel, mest nærliggende vil det trolig bety en høyere leiepris på studentboligene. Majoriteten av SiA-styret møter allerede i dag motstand i sitt ønske om å bygge flere og bedre boliger. Om kommunen skal gå aktivt inn for å gjøre disse dyrere å drifte, vil vi sannsynligvis kunne se langt etter flere byggeprosjekter. Boligtrykket vil øke. Leiepris og kvalitet på det private markedet vil trolig også bli mer ugunstig for oss som leier.

Andre alternativer for SiA vil være å kutte noe av tilbudet hos Østsia, studentbarnehagen, bokhandelen, helsetilbud eller kantinen. Jeg syns jeg betaler nok som det er for både pensumbok og skinkebaguetter i kantinen.

Kristiansand er en slags “nummer to”-by når unge mennesker velger hvor de vil studere etter videregående. For at byen skal øke sin attraktivitet, og få unge ressurssterke mennesker til å slå seg ned her, må en snu på hver en stein. Vi må kunne gi norsk ungdom gode argumenter for å søke seg til denne perlen av en kystby. Studentvelferd er vårt klart viktigste argumentet, utover det faglige. Så når rådmannen vil stikke hånden ned i studentenes pengepung, som på sin side har gitt Kristiansand by så mye, vitner det om en direkte dårlig, usosial politikk. Kjære Kristiansand: Forsyn dere av studentene. Ta engasjementet, kunnskapen, ressursene, arbeidskraften, men ikke ta det lille vi har av penger.

Slik saken står nå, ser det likevel ut til at politikerne har mer vett enn hva rådmann Sommerseth har i denne saken. Høyre, Frp og Venstre sier til Unikum at de ikke vil beskatte studentleiligheter. Ap har sagt det samme til lokalpressen. Da får vi krysse fingrene for at politikerne holder ord når bystyret skal møtes.   

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.