UiA har sammen med flere norske universiteter investert i en avis med kontor i Oslo. Hva med å heller satse lokalt?

Den nye avtalen forplikter UiA til å bidra med et årlig driftstilskudd på 300 000 til avisen Khrono for perioden 2019-2021, ifølge UiAs nettsider. Khrono er i dag en del av OsloMet – storbyuniversitetet. På sikt er målet for innvesteringene å gjøre Khrono mer riksdekkende og uavhengig av utdanningsinstitusjonene.

Jeg synes Khrono er en fantastisk avis, likevel skulle jeg heller sett at det blir satset lokalt. Som en del av studentavisen Unikum (Studentavisen i Agder) er jeg helt klart partisk i min mening om dette, men tanken om hva vi kunne fått til med en slik innvestering er noe jeg ikke kan ignorere.

Dette gjelder ikke bare for oss, men alle studentavisene i landet. Jeg tror at med en målrettet satsing fra de ulike universitetene kunne studentavisene etablert seg mye sterkere i regionene. I tillegg vil det styrke variasjonen av aviser.

Gjennom min tid som student har jeg flere ganger blitt fortalt av ansatte at “det er studentene det handler om på et universitet, ikke motsatt”. Dette synes jeg burde bli reflektert i journalistikken som tilbys her også! I universitets- og høyskolesektoren har Khrono et stort fokus
på de ansatte, vi har et stort fokus på studentene.

Mange av mine medstudenter er engasjert på frivillig basis og lar ikke mangelen på lønn hindre dem i sitt arbeid. Likevel tror jeg at noen kroner her og der ville medført en betydelig kvalitetsøkning i studentavisene og dermed flere lesere.

I UiAs plan for 2019 står det tydelig at det skal satses regionalt, mitt forslag er derfor å satse på oss studenter.

Tekst: Andreas Guthe, ansvarlig redaktør.

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.